Loading the player ...

Wypowiedź: prof. Robert Halota, Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Szacuje się, że wirusowe zapalenia wątroby powodują rocznie śmierć blisko 1,4 mln ludzi na całym świecie. W 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła globalną strategię, której celem jest eliminacja do 2030 roku WZW, jako światowego zagrożenia zdrowotnego. Aby to się udało niezbędne są skorelowane działania, tj. edukacja społeczeństw oraz szeroka diagnostyka, pozwalająca odnaleźć nieświadomie zakażonych. 

Zagrożenie, jakim są wirusowe zapalenia wątroby, szczególnie typu B i C (odpowiedzialne za 96% wszystkich przypadków śmiertelnych)2, przez długi czas było niedocenianie przez światowe organizacje zdrowotne. Na szczęście zmieniło się to na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie WZW B i WZW C stanowią jedno z największych wyzwań zdrowotnych na świecie, porównywalnych do takich jak: HIV, gruźlica, malaria. Z tego względu, co roku, 28 lipca, obchodzony jest Światowy Dzień WZW – jedna z ośmiu globalnych kampanii na rzecz zdrowia publicznego organizowana przez Światową Organizację Zdrowia. Jej celem jest zapewnienie możliwości edukacji, lepszego zrozumienia WZW oraz wzmocnienie środków zapobiegawczych i kontrolnych w państwach członkowskich.

Gotowy plan działania
W 2016 roku World Health Assembly przyjęło pierwszą globalną strategię, której wytyczne
i zaplanowane działania mają na celu eliminację WZW, jako problemu zdrowia publicznego do 2030 r., w tym redukcję nowych zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby o 90% i zmniejszenie liczby zgonów z powodu WZW o 65%.3 Przyjęły ją 194 kraje, w tym Polska.

Sytuacja w Polsce
W Polsce zakażonych HBV jest 500 tys.1 osób, a HCV 150 tys.2, z czego 86%3 o tym nie wie. Powszechny program szczepień noworodków i niemowlaków przeciwko HBV pozwala prewencyjnie walczyć z WZW typu B. Od 2015 r. dostępne są skuteczne niemal w 100% terapie na HCV, refundowane w ramach programu lekowego NFZ „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”. Dzięki zwiększonym nakładom finansowym znacząco skróciły się również kolejki oczekujących do leczenia. Obecnie w wielu ośrodkach jest ono dostępne niemal od ręki. Najnowszy projekt Ministra Zdrowia z 10 czerwca 2019 r. ws. szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, zwraca mocno uwagę na właściwą profilaktykę chorób zakaźnych, w tym HCV, w miejscach, gdzie może dojść do przerwania ciągłości skóry.