Loading the player ...

Wypowiedź: Adam Górczyński,  Redaktor Naczelny Mody na Zdrowie” i „Mody na Farmację”, Pomysłodawca Nagrody Anioły Farmacji i Anioły Medycyny.

Człowiek – Zdrowie – Miłość to hasło tegorocznego konkursu Anioły Farmacji i Anioły Medycyny. To jedyna w Polsce społeczna nagroda, która w zeszłym roku zmobilizowała aż 120 tys. pacjentów do oddania swoich głosów.

Konkurs Anioły Farmacji i Medycyny polega na szukaniu wybitnych lekarzy i wybitnych farmaceutów, którzy otaczają swoich pacjentów troską, opieką, miłością, sercem – mówi newsrm.tv Adam Górczyński,  Redaktor Naczelny Mody na Zdrowie” i „Mody na Farmację”, Pomysłodawca Nagrody Anioły Farmacji i Anioły Medycyny.

Wyjątkowych lekarzy i farmaceutów mogą nominować pacjenci. Spośród nadesłanych zgłoszeń do nagrody zostanie nominowanych stu farmaceutów i stu lekarzy z całej Polski, którzy zdobyli największą liczbę głosów. Z tego grona Kapituła Honorowa Nagrody na podstawie prac konkursowych wybierze 10 laureatów w każdej kategorii. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali w przyszłym roku. W skład Kapituły Honorowej Nagrody wchodzą przedstawiciele nauki, autorytety społeczne i osobistości życia publicznego. Przewodniczącym Kapituły jest prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski.