Loading the player ...

Wypowiedź: Marcin Piotr Wojciechowski, radca prawny

Z kodeksu pracy wynika zasada nieprzerwanego urlopu pracownika. Niestety jak każda zasada także i ta doznaje pewnych wyjątków. Jednym z nich jest uprawnienie pracodawcy do odwołania pracownika z urlopu. Oczywiście to może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy obecność naszego pracownika jest niezbędna i konieczna.

– Kiedy pracodawca odwołuje pracownika z urlopu to jest traktowane jako polecenie. Pracownik musi się do niego zastosować nawet jeżeli uważa, że firma bez jego obecności sobie poradzi. Niestawienie się w wyznaczonym terminie w pracy może zostać potraktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków, czy też nieuzasadniona nieobecność – mówi newsrm.tv Marcin Piotr Wojciechowski, radca prawny.

W takiej sytuacji lepiej się zjawić w pracy. Pozostanie na urlopie może skończyć się zastosowaniem kary porządkowej a może nawet rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika. Jeżeli wtedy dojdzie do sporu sądowego to nasz szef będzie musiał udowodnić zasadność przerwania urlopu.

Za przerwany urlop należy się też rekompensata. Dotyczy to nie tylko samego pracownika ale też jego rodziny. – Należą się wszelkie koszty związane z powrotem. Jeżeli zapłaciliśmy za dwa tygodnie pobytu w hotelu, a po tygodniu musimy wracać liczy się to proporcjonalnie. Firma powinna zwrócić koszt za niewykorzystany tydzień. Dotyczy to także kosztów np. przelotu, benzyny. To wszystko pracownik musi odpowiednio udokumentować. Jeżeli tego nie uczyni zawsze są przepisy o podróżach służbowych – wyjaśnia Marcin Piotr Wojciechowski, radca prawny.

Jeżeli jedziemy na wyjazd zorganizowany dobrze jest w takim wypadku pokazać pracodawcy np. umowę z biurem podróży. Jeżeli ponieśliśmy inne koszty warto to także wykazać odpowiednimi dokumentami.