Loading the player ...

Wypowiedź: dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Psychoonkologia łączy ze sobą dwie gałęzie nauki- psychologię i onkologię. Jej twórcą jest dr Jimmie Holland, kierującą Katedrą Psychiatrii i Nauk Behawioralnych Centrum Onkologicznego im. Sloan-Kettering w Nowym Jorku. Głównym założeniem psychoonkologii jest przede wszystkim towarzyszenie osobom chorym onkologicznie oraz wsparcie dla ich rodzin. W Polsce działa Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, które od 1992 roku wspiera osoby chore.

– Musimy sobie uświadomić, że każdego roku mamy pół miliona, które są na jakimś etapie leczenia choroby nowotworowej. Jest to choroba cywilizacyjna więc przygotowanie do tego, czy systemowe zorganizowanie tego żeby tak ogromnej grupie nieść pomoc, stworzyć takie warunki do tego żeby mogli skorzystać z pomocy, jest zadaniem bardzo trudnym. – mówi dla Newsrmtv dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne zrzesza około 100 członków, którzy w swojej aktywności zawodowej stykają się z ludźmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Oprócz lekarzy (psychiatrzy, onkolodzy, interniści, lekarze pierwszego kontaktu itd.) towarzystwo wspierane jest przez psychologów, pedagogów, socjologów czy duchownych. Psychoonkologia ściśle wiąże się z psychiką oraz kondycją fizyczną organizmu. Wynika to z badań, które wskazują na związek pomiędzy silnym stresem a długością powrotu do zdrowia. Dlatego psychoonkolodzy skupiają się na zniwelowaniu stresu oraz pracy nad wzmocnieniu zdrowia psychicznego pacjentów.

– Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne podjęło wysiłek opisania, jakie umiejętności muszę posiadać aby zostać profesjonalnym „wspieraczem”. Jest to bardzo ważne zadanie, które stoi przed Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym. Musimy mówić o tym, że taki opis został zrobiony, żeby jak najwięcej osób tym zainteresować. Ważne jest to, że osoby zainteresowane wsparciem psychoonkologicznym mogły się skonfrontować z tym tematem.- dodaje dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz.

Opieka nad osoba chorą wymaga równowagi. Ważna jest kontrola zarówno nad osobą chorą jak i sobą. Głównym źródłem wsparcia najczęściej okazują się przyjaciele, rodzina, bliscy. Ważny jest kontakt z osobami, które wysłuchają, doradzą czy pocieszą. Można również skorzystać z grup wsparcia. W tym przypadku warto poszukać osób, które towarzyszą chorującym. Mają bogate doświadczenie w kontakcie z osobami chorymi i mogą stanowić mocne wsparcie dla osób chorych jak i dla rodzin.

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne zachęca do zostania członkiem. Osoby związane z psychologią czy mające kontakt z chorymi na nowotwory, mogą za pośrednictwem towarzystwa, uzyskać szereg informacji o metodach pomocy, wsparcia czy miejscach gdzie można zgłosić się po pomoc.