Loading the player ...

Wypowiedź: Michał Bolesławski, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za Pion klientów korporacyjnych

Skanem oka, odciskiem palca, w taki sposób, być może niedługo będziemy zatwierdzać operacje bankowe. Technologia już jest opracowywana, natomiast pozostają jeszcze kwestie formalne.

Związane jest to  z własnością danych oraz tym, co z takimi danymi można zrobić.  Jako  bank nie jesteśmy właścicielem odcisku palca, klient go udostępnia np. firmie Apple, to w tym momencie pojawia się pytanie kto jest odpowiedzialny za składowanie danych oraz do jakich celów mogą one zostać udostępnione – wyjaśnia Michał Bolesławski, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za Pion klientów korporacyjnych

Wiele instytucji już przygotowuje się do wprowadzenia biometrii. Jak zapowiedział wiceprezes Michał Bolesławski, obecnie trwają dyskusje w obrębie Grupy ING nad wykładnia prawną.