Loading the player ...

Wypowiedź: prof. dr hab. n.med. Jadwiga Nessler, kardiolog, internista

Ponad 11 mln nowych przypadków chorób układu sercowo-naczyniowego i 3,9 mln zgonów z ich powodu stwierdza się każdego roku w Europie − tak przedstawiają się najnowsze dane epidemiologiczne. Jak wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego, co roku z przyczyn kardiologicznych umiera aż 175 tysięcy Polaków.

Choroby układu sercowo-naczyniowego są nadal główną przyczyną zgonów w Europie i odpowiadają za 40 proc. wszystkich zgonów u mężczyzn i 49 proc. u kobiet. Zdaniem ekspertów co najmniej 80 proc. przypadków chorób układu krążenia można by zapobiec, poprzez modyfikację czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak m.in. palenie tytoniu i brak aktywności fizycznej oraz kontrolę już występujących zaburzeń i chorób, w tym  wysokiego poziomu cholesterolu, nadwagi, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy.

Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem z Niewydolnością Serca (KONS) to narodowy program na rzecz skutecznego zapobiegania i leczenia niewydolności serca oraz kompleksowej opieki nad pacjentami z tym zespołem chorobowym. KONS, opracowany wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, w sposób systemowy łączy kardiologię interwencyjną, elektroterapię, wieloprofilową opiekę ambulatoryjną, farmakoterapię i rehabilitację.

Celem wprowadzenia kompleksowej, koordynowanej opieki nad chorymi z niewydolnością serca jest wydłużenie przeżycia chorych, redukcja częstości ich hospitalizacji, zmniejszenie absencji chorobowej, poprawa jakości życia oraz spadek kosztów pośrednich wynikających ze zwolnień lekarskich i rent chorobowych.

Koordynacja systemu opieki nad pacjentami uwzględnia zaangażowanie wielu specjalistów, w odpowiednim czasie i okolicznościach, optymalizację farmakoterapii, edukację pacjentów, zaplanowaną obserwację odległą i wsparcie psychospołeczne.

Program zakłada współpracę kardiologów i lekarzy rodzinnych, tak, aby umożliwić pacjentom leczenie możliwie blisko miejsca zamieszkania, czyli u lekarza POZ. Bliska współpraca ośrodka leczenia niewydolności serca z POZ umożliwić ma m.in. telefoniczne konsultacje lekarzy.

Pilotaż, realizowany przez 6 ośrodków w całej Polsce, obejmie swoim zasięgiem 5 tysięcy pacjentów. Do pilotażu wybrane zostały:

  • Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku,
  • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie,
  • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.