Loading the player ...

Wypowiedź: Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Szacuje się, że w Polsce co roku jest około 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Te dane są zatrważające i bardzo niepokojące. Chociaż od kilku lat przepisy nakładają na dyrekcje placówek obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznego kontaktu z ostrymi narzędziami, to zdaniem ekspertów, w tym zakresie niewiele się zmieniło. Do 16 grudnia trwam ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”, które pomoże zmonitorować efekty oraz stopień implementacji rozporządzenia dotyczącego zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami.

– Zranienia i zakłucia wśród personelu pielęgniarskiego są dosyć groźne. Jeżeli dochodzi do zranienia ostrym narzędziem medycznym, gdzie znajduje się materiał biologiczny możemy przenieść najróżniejsze drobnoustroje, które wywołują choroby, zarazić się wirusowym zapaleniem wątroby typu B, C, przenieść wirusa HIV. Skala ryzyka jest spora, ponieważ codziennie dochodzi do około 100 zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego. Na 100 łóżek szpitalnych rocznie przypada od 12 do 30 zakłuć. Trzeba pamiętać, że są to dane statystyczne, a duży odsetek zranień nie jest zgłaszany – mówi mgr Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Na tle innych państw Unii Europejskiej to nadal dość dużo. Potwierdzają to dane Światowej Organizacji Zdrowia, z których wynika, że 37 proc. zakażeń WZW typu B, 39 proc. WZW typu C oraz 4,4 proc. HIV rozpoznawanych wśród personelu medycznego jest spowodowanych zakłuciami sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia.

Na ekspozycję najbardziej narażony jest personel pielęgniarski, poprzez codzienny kontakt z ostrymi narzędziami i wyrobami medycznymi w postaci igieł, kaniul, skalpeli czy szklanych ampułek. Towarzyszący procedurom niejednokrotnie pośpiech czy natłok pracy, wynikający z niedostatków kadrowych, nie zawsze sprzyja opanowaniu i spokojnej pracy. Stres, praca na kilku etatach, w godzinach nośnych są powodem przemęczenia i spadku koncentracji.

Od 2013 roku obowiązuje Dyrektywa Rady 2010/32/EU, za której implementację odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Nakłada ona na dyrekcje placówek ochrony zdrowia obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznego kontaktu z ostrymi narzędziami. Wyroby medyczne służące do cięcia, czy kłucia powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed zranieniem, a pracownicy regularnie szkoleni z ich bezpiecznego użytkowania.

„Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” to badanie skierowane do personelu pielęgniarskiego. Będzie dotyczyło efektów i stopnia implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU. Badanie będzie przeprowadzane drogą elektroniczną, ankietę można znaleźć pod linkiem: www.interankiety.pl/wypelnij/zaklucia_badanie. Organizatorem badania jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Patronat nad badaniem objęli: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Polskie placówki zobowiązane są do przeprowadzania odpowiednich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przygotowywania okresowych raportów, jednak – zdaniem ekspertów – problem wcale nie maleje, a wręcz rośnie. Dokumentacja sporządzana przez placówki służby zdrowia nie przyczynia się do polepszenia sytuacji. Problemem może być też fakt, że placówki nie są zmuszone do raportowania do zewnętrznej instytucji. Z tego powodu eksperci nie są w stanie określić, w jaki sposób raporty wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracy – jeśli w ogóle.