Loading the player ...

Szerokie spektrum użytkowania nowoczesnych technologii jest obecne w użytku praktycznym. Trudno jest zidentyfikować dziedziny życia ludzkiego całkowicie nietknięte postępem technicznym, technologicznym czy cywilizacyjnym. Innowacje mogą wspierać pewne sektory, natomiast mogą też stać się przyczyną powstawania w nich komplikacji. Dlatego w sposób regulacyjny i stymulacyjny prawo powinno wspierać ich rozwój – z jednej strony sprawując kontrolę nad tym, co się może wydarzyć, ale z drugiej strony nie hamować ich ekspansji. Tymi zagadnieniami zajmuje się prawo nowych technologii.

Wypowiedź: mgr Bartłomiej Oręziak, WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przykładem użycia nowych technologii jest e–zdrowie, gdzie za pomocą przesyłu danych medycznych zdalnie dba się o poprawę zdrowia pacjenta. Tego rodzaju rozwiązanie może wspierać nie tylko sektor ubezpieczeń, ale również całą służbę zdrowia.

Dowody elektroniczne, które są w stanie w sposób efektywny i skuteczny, a także szybki ustalić stan faktyczny konkretnej sprawy, w tym cyberprzestępstw, wspierają wymiar sprawiedliwości.

Z kolei kryptowaluty mogą działać na korzyść sektoru finansowowego, a inteligentne umowy i smart kontrakty stanowiące innowacyjną alternatywę dla tradycyjnie rozumianych umów w obrocie prawnym.

Powstają pojęcia dotyczące sztucznej inteligencji takie jak: jej odpowiedzialność prawna, cywilna, kontraktowa, deliktowa, czy karna. W zależności od tego jak będzie działała sztuczna inteligencja, będzie można podciągać pod nią różne zagadnienia. – podkreśla ekspert.

Wielość implikacji związanych z nowoczesnymi technologiami, powoduje wprost proporcjonalny wzrost problemów natury prawnej. Legislator powinien zainteresować się kwestią nadawania podmiotowości prawnej sztucznej inteligencji, a być może konstruowania nowej kategorii podmiotowości. Powinien zadbać też o nienaruszanie istoty prawa prywatności i poszanowania życia prywatnego, ponieważ każda innowacja w jakiś sposób może naruszać istotę tego prawa.