Loading the player ...

Wypowiedź: dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes zarządu i dyrektor Działu Global Innovative Pharma Business, Pfizer Polska

Leki innowacyjne są, ale dostęp do niektórych z nich zależy od zasobności portfela. Polska jest jednym z krajów w Europie, który ma najwyższy procent udziału pieniędzy prywatnych w finasowaniu terapii. Co gorsze ten udział jest dwukrotnie wyższy od zaleceń WHO.

– W Polsce dostęp do innowacji przychodzi ze znacznie dłuższym opóźnieniem niż w krajach Europy Zachodniej.  To jest z jednej strony zrozumiałe, bo nie dysponujemy takimi możliwościami finansowymi jak Europa Zachodnia. Z drugiej strony ciągle nie rozpatrujemy decyzji na „tak” dla refundacji innowacji w kontekście szerszym, widząc że to też są oszczędności. Czyli szczepiąc albo lecząc we wczesnym etapie choroby również oszczędza się np. na zwolnieniach lekarskich – mówi dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes zarządu i dyrektor Działu Global Innovative Pharma Business, Pfizer Polska.

Procedura refundacji mówi o dwóch latach. W Europie Zachodniej trwa to rok, 1,5 roku.