Znaczna poprawa bezpieczeństwa na kolei

Od 2011 r. liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o jedną czwartą. Jest to efekt przede wszystkim coraz lepszego stanu infrastruktury kolejowej, doskonalenia zawodowego pracowników kolei i kontroli prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego. 2 marca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podsumowało działania realizowane na rzecz bezpieczeństwa na kolei.

W spotkaniu udział wzięli wiceminister Sławomir Żałobka, prezesi Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyl i Ignacy Góra, wiceprezes PKP PLK Andrzej Pawłowski i przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Tadeusz Ryś.

– Bezpieczeństwo na kolei jest priorytetem. Od kilku lat resort prowadzi konsekwentne działania, których celem jest zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróży. Realizowany jest największy w historii program inwestycji na kolei, a zmianom sprzyjają największe w historii dostępne środki finansowe. Od czterech lat liczna wypadków na kolei się zmniejsza, rok 2014 był pod tym względem najbezpieczniejszy w historii powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka.

Jak dodał, od 2013 r. zwiększają się nakłady ponoszone przez PKP Polskie Linie Kolejowe na remonty i wymiany torów. W 2013 r. było to ponad 5 mld zł, w 2014 wydano około 7 mld zł, w tym roku wydatki przekroczą 8 mld zł. Jednocześnie PKP Intercity realizuje program wymiany i modernizacji taboru, na który przeznaczono 5,6 mld zł.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konsekwentnie realizuje program działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wpływ mają realizowane działania w obszarze legislacyjnym. W 2014 r. wprowadzono pakiet rozporządzeń, w którym kompleksowo uregulowano proces szkolenia i doskonalenia zawodowego maszynistów. Znowelizowana została także ustawa o transporcie kolejowym, do której wprowadzono m.in. regulacje eliminujące nieprawidłowości związane z naruszaniem norm czasu pracy przez maszynistów.

Nowe i znowelizowane akty prawne wprowadziły m.in. jednolite warunki dla przeprowadzania egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty, określone zostały wymagania dla ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów, a także wprowadzono mechanizmy służące identyfikacji maszynistów wykonujących pracę na rzecz więcej niż jednego przewoźnika kolejowego. Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniło się wykorzystanie systemu ERTMS/ETCS, czyli systemu kontroli prowadzenia pociągu. Dało to także możliwość prowadzenia ruchu kolejowego z prędkością większą niż 160 km/h.

Udało się wzmocnić kompetencje Urzędu Transportu Kolejowego, m.in. poprzez zwiększenie budżetu na funkcje kontrolne. Przeprowadzane są doraźne kontrole przewoźników kolejowych i zarządcy infrastruktury, które obejmują czas pracy maszynistów, dokumentację i sprawność urządzeń.

– W 2014 r. pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili 2884 kontroli oraz działań w zakresie promowania kultury bezpieczeństwa, przy czym liczba kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego wyniosła 1766 – podkreślił prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyl.

Wspólnie z pracodawcami kolejowymi sukcesywnie odbudowywane jest szkolnictwo zawodowe o profilu kolejowym. Obecnie kształcenie w tego typu szkołach prowadzone jest na terenie co najmniej 12 województw. Działania realizowane w tym zakresie zakładają zmiany w podstawie programowej kształcenia, co ma dostosować program nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy na kolei. Organizowane są również szkolenia dla maszynistów i dyżurnych ruchu. Nie bez znaczenia dla poprawy bezpieczeństwa na kolei było wzmocnienie dyscypliny, m.in. poprzez wprowadzenie zakazu rozmów z telefonów komórkowych w lokomotywach, korzystania z telewizorów na nastawniach i wprowadzenie monitoringu.