Zmiany w PIT i ZUS 2015

 

Od 2015 roku wchodzą w życie ważne zmiany w zakresie PIT oraz ZUS, istotne zwłaszcza dla płatników i ich pracowników. Zmiany te wynikają jednakże z kilku odrębnych ustaw i są zawarte nie tylko w nowelizacjach ustawy o PIT, ale także w innych aktach prawnych. Część z nich, mimo iż zmierza w stronę uproszczenia regulacji, pozostawia jednak kwestie wciąż otwarte, które rozstrzygnie dopiero praktyka organów.

 

Do kogo kierowany jest webcast?

 

Tematyka szkolenia może zainteresować w szczególności osoby odpowiedzialne za rozliczenia PIT i ZUS w firmie:

 

 • pracowników działów Kadr i Płac,
 • dyrektorów oraz specjalistów z Działów HR,
 • przedstawicieli działów finansowych odpowiedzialnych za kwestie podatkowe.

 

Agenda

 

Zmiany w PIT :

 

 • Zasady określania przychodu ze stosunku pracy z tytułu użytkowania samochodów służbowych w celach prywatnych, zwolnienie dojazdów do pracy z PIT
 • Nowe zasady elektroniczego składania zeznań (e-filing), usługa PRF
 • Podwyższenie ulgi na dziecko, nowe zasady jej rozliczania ulgi – zwrot niewykorzystanej ulgi
 • Cash back – opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez klientów banków
 • Nowe zwolnienia w PIT (odszkodowania i zadośćuczynienia)
 • CFC – opodatkowanie dochodow tzw kontrolowanych spółek zagranicznych

 

Zmiany w ZUS:

 

 • Honoraria członków rad nadzorczych tytułem do ubezpieczeń społecznych
 • Samochody służbowe i dowóz do pracy – traktowanie na gruncie ZUS w związku ze zmianami PIT

 

Rejestracja
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie www.deloitte.com/pl/webcasty