ZM Henryk Kania: wyniki finansowe po 3 kwartałach 2014 roku

Zakłady Mięsne Henryk Kania – wiodący producent wyrobów wędliniarskich i mięsnych – osiągnęły narastająco po trzech kwartałach 2014 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 644,3 mln zł, co oznacza wzrost o 57% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto spółki wyniósł 19,9 mln zł i jest ponad dwukrotnie wyższy niż po trzech kwartałach 2013 roku. Spółka konsekwentnie realizuje strategię skoncentrowaną na poszerzaniu asortymentu oferowanych produktów oraz długofalowej współpracy z czołowymi sieciami handlowymi w kraju, takimi jak m.in. Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Lidl, Makro, Real czy Żabka.

W samym III kwartale 2014 roku spółka ZM Henryk Kania odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 243,3 mln zł. Jest to wynik o 49% wyższy niż w III kwartale 2013 roku. Z kolei zysk netto za ten okres wyniósł 8,3 mln zł, co oznacza wzrost aż o 207% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

„Wyniki finansowe osiągnięte po 3 kwartałach 2014 roku potwierdzają silną pozycję ZM Henryk Kania na polskim rynku producentów wędlin i mięs. Wzrost przychodów ze sprzedaży jest efektem wdrażania naszej strategii, która opiera się na wzmacnianiu współpracy z największymi sieciami handlowymi w kraju. W ostatnich miesiącach polscy konsumenci coraz częściej wybierają zakupy spożywcze w dyskontach zamiast w małych sklepach. ZM Henryk Kania odpowiadają na tę tendencję przez powiększanie asortymentu produktów dystrybuowanych do najpopularniejszych sieci dyskontowych. Do osiągnięcia bardzo dobrych wyników finansowych przyczyniły się także inwestycje w rozwój produkcji oraz nowoczesnych kanałów dystrybucji. Przede wszystkim cieszy nas jednak rosnące zaufanie konsumentów do naszych produktów, bez którego regularne odnotowywanie wzrostu przychodów nie byłoby możliwe. Jesteśmy przekonani, że nasza konsekwentnie realizowana długofalowa strategia oraz profesjonalne struktury wewnętrzne w spółce przyczyniać się będą do dalszych sukcesów ZM Henryk Kania” ­– powiedział Grzegorz Minczanowski, prezes zarządu ZM Henryk Kania.

Według danych GFK, w trzecim kwartale 2014 roku wędliny produkowane przez ZM Henryk Kania trafiły – przynajmniej raz w ciągu wspomnianego okresu – do ponad 23% polskich gospodarstw domowych (oznacza to ok. 3,1 mln gospodarstw). W tym okresie marka przyciągnęła o prawie 1/3 nabywców więcej niż w poprzednim kwartale.

ZM Henryk Kania odnotowują też regularny wzrost udziału wolumenowego w kategorii wędlin paczkowanych. Wśród nich szczególnie wyróżniają się kabanosy – obecnie prawie 16% dostępnych na rynku kabanosów paczkowanych produkowanych jest przez ZM Henryk Kania. Wyraźnie widoczne tendencje wśród konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po paczkowane produkty mięsne, pozwalają stwierdzić, że wędliny w opakowaniach mogą w najbliższych latach zdominować rynek i znacząco zwiększyć udział w koszyku zakupów wobec tych sprzedawanych na wagę. Stanowi to pozytywny prognostyk dla ZM Henryk Kania, które stale rozszerzają i dostosowują portfolio produktów paczkowanych do trendów panujących na rynku.

W 2013 roku wartość polskiego rynku mięs i wędlin przekroczyła poziom 27 mld zł. Konsumenci przeznaczają na zakup wędlin ponad połowę swojego budżetu na produkty mięsne.

Największy udział w rynku wędlin mają kiełbasy (28%) oraz szynki (19%). Co istotne, w kolejnych kwartałach stale rośnie popularność wędlin paczkowanych – stanowią one obecnie ponad 1/3 wędlin kupowanych przez gospodarstwa domowe.

W październiku 2014 roku spółka ZM Henryk Kania wprowadziła nową strukturę wewnętrzną opartą na podziałach kompetencyjnych w ramach zarządu. Stanowisko prezesa objął dotychczasowy wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Minczanowski. Dotychczasowy prezes – Henryk Kania, twórca sukcesu nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmy – jako doradca nowo powołanego zarządu skoncentruje się na budowaniu długoterminowej strategii oraz relacjach z kluczowymi partnerami. Zmiany w zarządzie ZM Henryk Kania są efektem ponad rocznych prac związanych z profesjonalizacją struktur wewnętrznych i podziałem obszarów kompetencyjnych.