ZM Henryk Kania z nowoczesnym magazynem

Magazynowanie i dystrybucja produktów mięsnych jest jednym z ważnych elementów, które wpływają na jakość wędlin trafiających na nasze stoły. Zakłady Mięsne Henryk Kania – wiodący producent wyrobów wędliniarskich – wykorzystują w procesie przetwórczym nowoczesny magazyn chłodniczy do składowania gotowych produktów.

Całkowicie zautomatyzowany system zarządzania zespołem układnic oraz selekcji towarów do transportu znacząco usprawnia i zapewnia pełną kontrolę nad procesem dystrybucji produktów. Magazyn jest pionierskim rozwiązaniem wśród firm działających na rynku przetwórstwa mięsnego.

Nowoczesny magazyn chłodniczy do wysokiego składowania ma 860 mkw. całkowitej powierzchni, 10 metrów wysokości i może łącznie pomieścić 590 ton zapakowanych wyrobów wędliniarskich. W magazynie utrzymywana jest – określona w ustawowych przepisach dotyczących produkcji i warunków przechowywania mięsa – temperatura nieprzekraczająca 4 stopni Celsjusza, która skutecznie powstrzymuje rozwój bakterii i drobnoustrojów. Dzięki innowacyjnemu systemowi katalogowania i składowania gotowych wyrobów, które trafiają do magazynu po zakończeniu procesu przetwórczego, sortowanie produktów przed ich dystrybucją staje się o wiele szybsze i łatwiejsze. Inteligentny system komputerowy – za pomocą zespołu układnic – umieszcza pojemnik z danym wyrobem na właściwej półce, a następnie wyciąga go pod zamówienie generowane przez pracownika zarządzającego wysyłkami. Za sprawą nowoczesnej technologii oraz automatyzacji i robotyzacji całego procesu przyspieszone zostaje dostarczenie produktu z magazynu na halę dystrybucyjną. Komputer czuwa także nad tym, aby gotowe wyroby przebywały w magazynie jak najkrócej.

Technika wykorzystana w nowym magazynie chłodniczym stanowi w branży mięsnej rozwiązanie pionierskie. Podobna technologia nie była wcześniej wykorzystywana w zakładach przetwórczych. Ogromne rozmiary i pojemność magazynu, a także obsługujący go nowoczesny system komputerowy umożliwiają optymalizację procesu dystrybucyjnego przy utrzymaniu wysokiego tempa produkcji. Współpraca z wiodącymi sieciami handlowymi w kraju wymaga od nas osiągnięcia jak największego bezpieczeństwa procesu przetwórczego. Innowacje, z których korzystamy, przede wszystkim jednak zapewniają najwyższą jakość i świeżość naszych wyrobów. Jesteśmy przekonani, że nowoczesna technologia produkcyjna przyczyni się do umocnienia marki ZM Henryk Kania na rynku oraz przełoży się na wyższy poziom sprzedaży naszych produktów– powiedział Piotr Wiewióra, wiceprezes zarządu ZM Henryk Kania, odpowiedzialny za procesy produkcyjne, rozwój spółki oraz nadzór na poszczególnymi zakładami.