Zaledwie co piąty gimnazjalista uprawia sport godzinę dziennie!

W ciągu dekady liczba dzieci z nadwagą w Polsce podwoiła się! Aż 17% dzieci w wieku 11-15 lat ma nadwagę, a 80% otyłych nastolatków pozostanie otyłymi w wieku dorosłym. Szczególnie na brak ruchu narażone są dziewczęta.

W związku z kontynuacją kampanii społecznej „STOP zwolnieniom z WF-u!”, Ministerstwo Sportu i Turystyki zleciło Instytutowi Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego badania, tym razem sfokusowane na uczniach szkół gimnazjalnych. Wyniki  pokazują, że jest to grupa szczególnie narażona na brak aktywności ruchowej.

– We wrześniu 2013 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło kampanię społeczną „STOP zwolnieniom z WF-u!” oraz wprowadziło trzy systemowe programy, aktywizujące dzieci i młodzież w szkołach podstawowych: Mały Mistrz, MultiSport oraz Umiem pływać. Mimo dużego sukcesu związanego z samą kampanią i wywołaniem ogólnonarodowej dyskusji dotyczącej potrzeby zwiększenia zainteresowania najmłodszego pokolenia szeroko rozumianą aktywnością i ruchem, wciąż czujemy swego rodzaju niedosyt – powiedział Andrzej Biernat, szef resortu sportu i turystyki.

Młodzi ludzie przestają uprawiać sport właśnie w gimnazjum. Dotyczy to nawet tych uczniów, którzy w podstawówce startowali w zawodach. Zaledwie co piąty gimnazjalista uprawia sport godzinę dziennie. Najczęściej: rower (81,7% wskazań), pływanie (49,3%), piłkę nożną (50,7%) czy bieganie (42,7%).

Badania pokazały także, że najwięcej barier w uprawnianiu sportu mają gimnazjaliści z dużych miast. Dużo bardziej aktywna jest młodzież mieszkająca na wsi. Wynika to z faktu, iż mała wieś to wciąż przestrzeń silnych więzi lokalnych, poczucia bliskości z sąsiadami, znajomymi – zwyczaj ruszania się jako najbardziej naturalnej aktywności czasu wolnego wciąż jest bardzo żywy.

Sport jedynie jako „spalacz tłuszczu”

Badania wykazały,  że gimnazjaliści traktują aktywność fizyczną często jedynie jako „spalacz tłuszczu”, a nie jako przyjemność. Według ekspertów UW, sport jako sposób odreagowania stresów przez gimnazjalistów przegrywa z używkami. Młodzi nie mają problemu z dostępem do papierosów czy alkoholu, a zapewnienie dostępu do sportu wymaga przedstawienia im oferty oraz wsparcia instytucji, rodziców i nauczycieli.

– Odkryliśmy, że odpowiedzialność za tę sytuację ponosimy my – dorośli.To rodzice, nauczyciele, my wszyscy “odpuszczamy” młodym aktywność i nie dbamy o to, by sport uczynić istotnym składnikiem życia młodych. Musimy to zmienić – kontynuował Minister Andrzej Biernat.

Rodzice i nauczyciele bądźcie aktywni!

Badania pokazały także, że kluczowy wpływ na aktywność fizyczną dzieci ma aktywność fizyczna ich rodziców, zwłaszcza rola ojca jest tu szczególnie podkreślana. Im bardziej aktywny jest rodzic, tym zazwyczaj bardziej aktywne jest dziecko.

Ogromną rolę odgrywają również nauczyciele wychowania fizycznego. W badaniach uczniowie wskazywali, że ich zdaniem nauczycielom się zwyczajnie nie chce. Zajęcia są nudne, monotonne, mało kreatywne, a nauczyciele mają tylko wymagania, nie są wystarczającymi autorytetami w zakresie aktywności fizycznej. Powielają stereotypowe zajęcia, a uczniowie chcieliby uprawiać sporty takie, jakie lubią aerobik, fitness czy zumbę. Problemem jest także stres związany z oceną i porównywaniem do innych, często tych znacznie bardziej wysportowanych, uczniów. Liczy się konkretny wynik, nie zaś progres osiągnięty przez ucznia w trakcie nauki.

– Zdajemy sobie sprawę, że tylko wspólne działania prowadzone na wielu płaszczyznach mogą przyczynić się do zahamowania tej bardzo niekorzystnej tendencji. Twarzą tegorocznej kampanii została Pani Anna Lewandowska, która z pewnością będzie świetnym przykładem szczególnie dla młodych dziewcząt. Wierzę, że razem zdecydowanie możemy więcej! – podsumował Minister Sportu i Turystyki.

Jeszcze w tym tygodniu zostaną wyemitowane spoty telewizyjne z udziałem Anny Lewandowskiej promujące aktywność fizyczną wśród młodzieży zwłaszcza gimnazjalistek. Zdając sobie sprawę, że grupa docelowa kampanii jest bardzo wymagająca, postanowiliśmy przy współudziale pani Anny przekonać młode dziewczęta, że warto być aktywnym, a sport może pomóc w wielu sferach naszego życia. Jesteśmy przekonani, że nowa odsłona kampanii przemówi do młodych dziewcząt i zachęci je do uprawiania różnych sportów zarówno na zajęciach WF-u, jak też poza nimi.