X Konferencja Sieci Szerokopasmowe

Konferencja Sieci Szerokopasmowe to unikalna platforma wymiany opinii, wiedzy i doświadczeń pomiędzy decyzyjnymi na rynku podmiotami, zainteresowanymi rozwojem sieci szerokopasmowych w naszym kraju. Podczas spotkania zostaną omówione, między innymi, kierunki rozwoju sieci oraz możliwości ich finansowania, planowane modele inwestycyjne, współpraca administracji lokalnej, centralnej oraz firm działających na rynku. Podczas uroczystego otwarcia jubileuszowej edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe wystąpią Goście Honorowi: Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji i Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Podczas X edycji, która odbędzie się 29 marca 2017 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie, głównymi punktami programowymi będą:
•• Wyzwania cyfryzacji
•• NGA – teoria, a praktyka
•• Modele współpracy
•• Rynek przed i po POPC

Nad merytoryczną wartością konferencji czuwa Rada Programowa, której przewodniczy Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji, Orange Polska. W jej skład wchodzą m.in.:

• Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji

• Marcin Cichy, Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej

• Jacek Niewęgłowski, Chief Strategy Officer, P4

• Adam Sawicki, Prezes Zarządu, T-Mobile Polska

• Tomasz Szopa, Prezes Zarządu, Netia

• Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA

• Andrzej Dulka, Prezes Zarządu, Alcatel Lucent

• Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel

• Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego

• Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
• Krzysztof Witoń, Ekspert Rynku Telekomunikacji

;