Wznowienie akcji „Podatki 5 lat wstecz bez zmiany prawa” grozi katastrofą gospodarczą

Z badań Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że przedsiębiorcy mają już zdecydowanie dość manipulacji przy interpretacji podatków i są zdeterminowani do dość radykalnych działań – jeśli rząd nie zaprzestanie praktyki zmieniania interpretacji podatkowej i naliczania podatków 5 lat wstecz.

Wyniki sondażu są przerażające – w przypadku wznowienia tych działań, aż 324 tysiące małych i średnich przedsiębiorców grozi zamknięciem firmy, 198 tysięcy przeniesieniem działalności zagranicę,  108 tysięcy deklaruje, że przejdzie do szarej strefy a 270 tysięcy planuje ograniczenie działalności.

„To badanie oparte na deklaracjach. Zapewne w rzeczywistości znaczna część deklarujących takie działania próbowałaby się dostosować, ale nawet gdyby założyć, że swoje deklaracje wypełniłoby 20-30% przedsiębiorców, to nadal są to liczby wielkie i przerażające” – powiedziała prof. Dominika Maison, autorka badań.

Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP, powiedział, że to po prostu oznaczałoby katastrofę gospodarczą: „Polska gospodarka, to nie Orlen i KGHM. Dużych firm jest w Polsce 4 tysiące, a małych i średnich 1,8 miliona.”

W wyniku awantury w mediach zainicjowanej przez ZPP, akcja „Płaćcie 5 lat wstecz na podstawie zmiany interpretacji” została wstrzymana lub zaniechana. Powrót do niej na szerszą skale może mieć tragiczne skutki dla gospodarki.

ZPP zapytało przedsiębiorców: Ostatnio zdarza się, że kontrole skarbowe bez zmiany przepisów i wbrew dotychczasowym praktykom, a wyłącznie na podstawie zmiany interpretacji prawa naliczają podatki za 5 lat wstecz wraz z odsetkami. Co zrobisz w tej sytuacji?

  • ·Nic – będę działał bez zmian – 22%
  • ·Ograniczę działalność, by ograniczyć ryzyko – 15%
  • ·Zamknę firmę – 18%
  • ·Przeniosę firmę zagranicę – 11%
  • ·Przejdę do szarej strefy – 6%
  • ·Nie wiem/nie mam zdania – 25%
  • ·Inne działania – 4%

Dom Badawczy Maison na panelu Ariadna dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Wrzesień 2014, CAWI, N: 515. Reprezentatywna próba małych i średnich przedsiębiorstw.

Najbardziej czułe na tym punkcie są mikrofirmy (do 9 zatrudnionych, 95% firm w Polsce), najmniej firmy średnie – aż 41% starałoby się dostosować do nowych warunków.

„Z expose Pani Premier wnoszę, że zdaje sobie ona sprawę z wagi problemu – czyli fatalnego systemu podatkowego. Zadeklarowała zmiany.  Wkrótce się przekonamy, czy będzie miała wystarczającą determinację, żeby je przeprowadzić, czy też podzieli los poprzednich Premierów, który dali się w tym zakresie spacyfikować wyższym urzędnikom Ministerstwa Finansów, którzy twierdzą, że system musi być skomplikowany i jak się go zmieni to nastąpi jakaś katastrofa, kamień na kamieniu nie zostanie” – powiedział Prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak.