Wyposażenie ośrodków szkolenia kierowców w wideorejestratory Mio MiVue

24 sierpnia 2014 roku wprowadzono możliwość zdawania egzaminu na samochodach szkoły jazdy, w której osoba zdająca odbywała szkolenie. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK) w porozumieniu z marką Mio wyposażyła pojazdy zrzeszonych w tej organizacji Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) w wideorejestratory jazdy Mio MiVue 528. Kamery pozwolą wykorzystywać samochody OSK jako pojazdy egzaminacyjne.

Kluczowe korzyści

Dzięki wykorzystaniu wideorejestratorów Mio dostosowanych do wymogów nowej ustawy, kursanci ze szkół zrzeszonych w OIGOSK mogą teraz zdawać egzaminy na prawo jazdy na samochodach, które są im znane i w których czują się pewnie. To wymierna korzyści zarówno dla osób egzaminowanych, jak i samym ośrodków szkolenia kierowców. Kamery Mio zapewniają:

Wysoką jakość nagranego materiału – cały egzamin jest nagrywany na kamerę o parametrach znacznie przewyższających wymienione w ustawie. Eliminuje to możliwości podważenia wiarygodności nagrań, np. ze względu na niewystarczającą jakość obrazu. Do wszystkich zarejestrowanych wydarzeń można wrócić i potwierdzić ocenę egzaminu.

Redukcja kosztów – kamery Mio nie są montowane na stałe, więc po dostosowaniu ich do wymogów prawnych jedną kamerę można wykorzystywać w wielu pojazdach należących do danego OSK. Wraz z brakiem konieczności modyfikacji instalacji elektrycznych w autach tworzy to wymierne oszczędności dla właściciela ośrodka.

Rejestracja obrazu i dźwięku z egzaminu jest podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać samochód szkół jazdy, na którym kursant zdaje egzamin państwowy. Wykorzystanie urządzeń marki Mio pomaga szkołom rozszerzyć ofertę dla swoich klientów. Mogą teraz zdawać egzaminy na samochodach, z którymi zdążyli się już obeznać i wyczuć podczas kursu. Takie rozwiązanie to również korzyść dla WORD, który może zredukować koszty utrzymania floty egzaminacyjnej.

Wyzwanie

Według ustawy samochody szkół jazdy, które kursanci mogą wskazać jako pojazdy egzaminacyjne, muszą spełniać określone w warunki.  Takie urządzenia powinny:

Mieć obiektyw o kącie widzenia przynajmniej 45 stopni i rejestrować obraz przed pojazdem egzaminacyjnym,

Zapisywać na nagraniu datę, godzinę przeprowadzanego egzaminu oraz numer rejestracyjny pojazdu egzaminacyjnego, rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu, uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych, być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji,zapewniać egzaminatorowi podgląd rejestrowanego obrazu aby miał możliwość sprawdzenia, czy nagrywanie nie zostało przerwane,pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu i przekazanie zapisu bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych.

Wideorejestratory MiVue posiadają obiektyw znacznie przewyższający minimalne wymagania ustawodawcy, jednak część pozostałych warunków wymagała modyfikacji oprogramowania kamer. Po przeprowadzeniu przez MiTAC niezbędnych prac programistycznych do wymogów ustawy przygotowano 60 wideorejestratorów Mio MiVue 528.

Realizacja

Kamery MiVue 528 zostały wybrane, ponieważ nagrywają obraz w rozdzielczości Full HD, 1920×1080 pikseli, a jednocześnie zastosowano w nich format kompresji plików, który gwarantuje bardzo wysoką jakość filmów przy możliwie małej ilości wymaganego miejsca na karcie SD. Co więcej, rejestratory MiVue 528 są wyposażone w sześciowarstwowy, szklany obiektyw o kącie widzenia 130 stopni. To wszystko sprawia, że do kamery dociera więcej światła i może ona nagrać ostrzejsze i lepiej nasycone kolorami obrazy, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Innym istotnym elementem wyposażenia kamer Mio MiVue jest trzyosiowy czujnik wstrząsów. Ta funkcja umożliwia późniejsze odczytanie z diagramu falowego kierunku poruszania się pojazdu, a także wstrząsów, które na niego oddziaływały. Gdy urządzenie wykryje gwałtowną zmianę rejestrowanych danych, nagranie zostanie oznaczone jako Zdarzenie i będzie chronione przed automatycznym nadpisywaniem po zapełnieniu karty pamięci. W perspektywie egzaminowania nowych kierowców pomaga to zabezpieczać nagrania gwałtownych manewrów, które mogą potem wpływać na końcową ocenę zdającego.

Na potrzeby OIGOSK programiści MiTAC przygotowali specjalną wersję oprogramowania, dzięki czemu kamery m.in. mogą nagrywać dłuższe filmy. To rozwiązanie bardziej sprzyja warunkom egzaminacyjnym. Modyfikacje pozwoliły także na wyświetlanie potrzebnych danych na zarejestrowanym filmie. Kamery nie wyłączają się również od razu po wyłączeniu stacyjki, nawet kiedy podłączone są do źródła zasilania w samochodzie.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców przeprowadzała testy eksploatacyjne urządzenia. W ich wyniku uzyskała akceptację dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie ( ZORD) na wykorzystywanie wideorejestratora Mio MiVue 528 do nagrywania przebiegu praktycznych egzaminów państwowych na prawo jazdy samochodem ośrodka szkolenia kierowców, w którym była szkolona osoba egzaminowana.

OIGOSK działa w całej Polsce, ośrodki zrzeszone działają na terenie Pomorza, na Mazowszu, w Małopolsce, w Łódzkiem, na Lubelszczyźnie oraz Śląsku.