WWF Polska wybrał SALESmanago Marketing Automation

Fot. WWF Polska

WWF Polska dołączy do ponad 1000 innych klientów firmy, korzystających z produktu SALESmanago Marketing Automation, 10. na świecie pod względem wielkości platformy do automatyzacji marketingu.

System SALESmanago pomoże WWF Polska angażować nowych sympatyków, chcących wspierać działania fundacji na rzecz ochrony przyrody i zagrożonych gatunków zwierząt. Oprócz tego, zapewni monitorowanie zachowań osób pojawiających się na stronie internetowej WWF Polska. Natomiast uruchomienie tzw. Lead Nurturing, posłuży do edukowania – zarówno już istniejących darczyńców, jak i tych potencjalnych – na tematy poświęcone działalności organizacji, bieżących problemów środowiska, czy zagrożonych gatunków zwierząt. Za pomocą systemu SALESmanago, WWF Polska będzie mógł na bieżąco informować darczyńców, wysyłając im automatycznie wiadomości e-mail z informacją o tym, na co konkretnie zostały spożytkowane ich wpłaty.

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Działając od ponad 50 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc. W Polsce WWF działa na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in.: wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów. Prowadzi także działania edukacyjne i promuje rozwiązania prawne, które mogą pomóc w degradacji środowiska naturalnego i powstrzymaniu zmian klimatu.

SALESmanago Marketing Automation to polski produkt, którego twórcą jest krakowski Benhauer, zajmujący obecnie 10 miejsce na świecie w rankingu firmy Datanayze, poświęconego platformom służącym do automatyzacji marketingu. System umożliwia identyfikację osób pojawiających się na stronie internetowej klienta, dokładny monitoring ich działań oraz budowanie w oparciu o zebrane dane szczegółowych profili zainteresowań klienta. Następnie realizuje automatyczne procesy marketingowe przez własny moduł e-mail marketingu. Pozwala także serwować dynamiczną treść na stronie WWW, remarketing w sieciach reklamowych i retargeting e-mailowy do anonimowych użytkowników.