Współistnienie innowacyjności i zgodności z regulacjami

Fot. Grzegorz Najda, Prezes Lexmark Polska

Osiągnięcie równowagi pomiędzy innowacyjnością a wymogami regulatorów nie jest prostym zadaniem. Przez ostatnie lata sektor bankowy starał się dostosować do wymogów działania w ściśle kontrolowanym środowisku, gdyż w następstwie kryzysu finansowego wprowadzono wiele nowych przepisów.

Choć niewielu będzie polemizowało z tym, że zmiany były konieczne, wdrażanie programów mających na celu spełnienie wymagań regulatorów wymaga inwestycji. Osiągnięcie zgodności z regulacjami, mimo iż konieczne, było jednym z czynników spowalniających wdrażanie nowych technologii takich jak urządzenia mobilne czy chmura.

Duże nakłady inwestycyjne mające na celu osiągnięcie zgodności z regulacjami nie przebiegały bezboleśnie, o czym świadczą liczne awarie systemów informatycznych, które dotknęły znaczące banki w ostatnim czasie. Teraz następuje czas zmian w sektorze finansowym – wysłużone systemy trzeszczą pod naporem ery cyfrowej. Działy IT, atakowane ze wszystkich stron, nie potrafią często sprostać wymaganiom, jakie przed nimi są stawiane.

Ale zgodność z regulacjami oraz innowacyjność nie zawsze muszą być przeciwstawne. Jednym z obszarów, w którym te dwie kwestie idą w parze jest proces identyfikacji klienta (Know Your Customer – KYC). Związana jest ona z podejmowaniem praktycznych działań mających na celu ustalenia faktycznej tożsamości właściciela konta, co pozwala bankom na rozważne zarządzanie ryzykiem.

Wiedząc, komu mogą zaufać, banki mogą uniknąć bycia wykorzystanym (celowo lub przypadkowo) przez przestępców, planujących np. finansowanie nielegalnej działalności. Automatyzacja procesu zakładania konta przy wykorzystaniu technologii inteligentnego skanowania może zapewnić, że dokumenty wymagane przez regulatora zostaną przedłożone w banku.

Korzyści wykraczają ponad osiągnięcie zgodności z regulacjami. Automatyzacja tych zadań przy wykorzystaniu inteligentnego skanowania, zaawansowanych procesów obiegu dokumentów oraz elastycznego zarządzania treścią pomaga bankom w przyspieszeniu procesów, zmniejszeniu liczby błędów, oszczędnościom oraz poprawiają jakość obsługi klientów.

Chociaż spełnienie wymogów regulatorów wymaga w początkowym okresie poniesienia pewnych ofiar, zgodność z regulacjami i innowacje nie muszą się wzajemnie wykluczać. W rzeczywistości, te dwa obszary mogą szczęśliwie współistnieć.