Wpływ e-commerce na rynek centrów handlowych w Europie

Z najnowszego badania zaprezentowanego przez firmę Cushman & Wakefield na targach MAPIC wynika, że spośród wielu czynników największy wpływ na rynek centrów handlowych w Europie wywiera sektor e-commerce, czyli sprzedaży internetowej. Opinie na ten temat uzyskano od największych i najbardziej aktywnych właścicieli i zarządców nieruchomości reprezentujących prawie 1500 centrów handlowych, tj. ponad 20% całego rynku europejskiego.

 

Łącznie 68% uczestników badania uznało sektor e-commerce za najważniejszy czynnik wpływający na centra handlowe. Zdaniem pozostałych jest raczej istotnym elementem przyspieszającym zmiany w demografii, ekonomii, zrównoważonym rozwoju i globalizacji. Justin Taylor, dyrektor działu powierzchni handlowych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Zdajemy sobie sprawę, że e-commerce nie jest jedynym czynnikiem determinującym rozwój centrów handlowych, ale wpływa na każdy aspekt rynku handlowego, w tym na wartość, jakość i markę. Z tego względu naszym zdaniem ma charakter transformacyjny dla branży”.

 

Według uczestników badania e-commerce ma największy wpływ na obiekty średniej wielkości, natomiast duże i mniejsze centra handlowe łatwiej radzą sobie z rozwojem handlu internetowego, a nawet mogą na nim zyskać, zwłaszcza jeżeli dobrze się do tego przygotują i stworzą wyraźny wizerunek na rynku.

 

Za najważniejsze priorytety dla wynajmujących uznano poprawę wyglądu centrum oraz wzbogacenie oferty gastronomicznej, a w dalszej kolejności wprowadzenie rozwiązań technologicznych w sklepach i w samym centrum, do których należą przede wszystkim ekrany interaktywne, internetowe strony transakcyjne prowadzone przez wynajmujących oraz bezpłatne WiFi. Na kolejnym miejscu znalazły się interaktywne aplikacje na urządzenia mobilne ze względu na rosnące znaczenie tego typu technologii. Wprowadzane są różnego rodzaje nowości technologiczne, takie jak beacony, urządzenia typu wearables, mapowanie, portfele elektroniczne i rozwiązania oparte na większej personalizacji. Katalizatorem zmian w krótkiej perspektywie będzie zwłaszcza technologia mobilna, która przyczyni się na przykład do tworzenia sklepów mobilnych i otwieranych na krótki czas (tzw. pop-up stores).

 

Respondenci badania wskazali na konieczność wprowadzenia dalszych zmian w składzie najemców, które mogłyby pomóc poprawić wskaźniki odwiedzalności. Ich zdaniem oprócz międzynarodowych marek i zwiększenia obecności lokalnych start-upów niezbędna jest poprawa wyglądu centrów handlowych, a także rozwoju części gastronomiczno-rozrywkowej. Najemcy będą mieli mniejszą pewność najmu ze względu na dążenie wynajmujących do większej elastyczności w dostosowywaniu oferty obiektu.

 

Umowy najmu będą raczej bardziej elastyczne i zawierane na krótsze okresy. Wśród uczestników badania panowało przekonanie, że warunki umów najmu zaczną do pewnego stopnia uwzględniać również obroty poza sklepem tradycyjnym, ponieważ wzrost e-commerce sprawia, że sprzedaż w sklepie staje się mniej miarodajnym wskaźnikiem jego rentowności.

 

W przeprowadzonym badaniu uwidoczniły się różnice zdań na temat struktury najmu, opłat eksploatacyjnych i wielkości lokali. Jednocześnie wskazano na większą konieczność współpracy wynajmujących z najemcami oraz oferowania najemcom nowych usług, między innymi w zakresie hostingu, rozwiązań technologicznych i realizacji zamówień.

 

W opinii wielu respondentów logistyka to istotny obszar umożliwiający poprawę obsługi i efektywności z uwagi na to, że sieci handlowe decydują się coraz częściej na prowadzenie sprzedaży wielokanałowej oraz dążą do przyciągnięcia i zdobycia lojalnych klientów. Wzrośnie zarówno wartość logistyki w kategoriach bezwzględnych, jak i jej znaczenie dla sukcesu centrum handlowego.

 

Uczestnicy badania dostrzegają również konieczność poprawy jakości centrów handlowych oraz dostępnych usług. Ponadto zarówno zarządcy centrów, jak i sieci handlowe będą pozyskiwać, analizować i wykorzystywać bardzo duże ilości informacji na temat zachowań klientów. Przełoży się to między innymi na częstsze wykorzystywanie programów lojalnościowych.

 

David Hutchings, dyrektor działu strategii inwestycyjnych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „W przyszłości dominującą pozycję na rynku zdobędą duże centra wielofunkcyjne, które będą przyciągać całe rodziny. Jednak wielkość to nie wszystko. Jest także miejsce na różnorodność, w tym zarówno na niewielkie galerie miejskie, jak i na obiekty o charakterze bardziej lokalnym na wszystkich rynkach. Przekaz jest jasny: centra handlowe muszą mieć wyrazisty wizerunek i rację bytu. Inwestorzy jeszcze nie wiedzą, kto zyska, a kto straci na zachodzących zmianach. Wiedzą jednak, że centra handlowe muszą wprowadzać innowacje, a zarządcy powinni w pełni rozumieć różne potrzeby konsumentów, wymogi sieci handlowych, uwarunkowania związane z nieruchomościami oraz technologiami. Będzie to kluczowy czynnik przetrwania i sukcesu centrów handlowych w przyszłości”.

 

Justin Taylor, dyrektor działu powierzchni handlowych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Wyróżniające się podmiejskie obiekty handlowe mają dobre perspektywy, aby przetrwać w erze cyfryzacji. Jednak centra handlowe przyszłości będą raczej obiektami miejskimi, ściśle powiązanymi z siecią transportu publicznego. Będą zmieniać się szybko i elastycznie oraz odegrają kluczową rolę w integracji lokalnych społeczności miejskich jako miejsce spotkań oraz organizacji różnego rodzaju imprez, pokazów itp.”.