Windykacja długu: ile kosztuje i jak zoptymalizować jej koszty?

Przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że nieterminowe regulowanie należności przez kooperantów oznacza nie tylko stres, ale i wymierne straty. Mimo to, mało kto podlicza koszty własne związane z obsługą długu. W wielu przypadkach zlecenie outsourcingu windykacji może przynieść oszczędności. Podpowiadamy kiedy jest uzasadnione i jak uniknąć związanych z nim kosztów.

 

 

Sprawdź ile cię to naprawdę kosztuje

W momencie powstania zatorów przedsiębiorcy, którzy nie współpracują na stałe z podmiotami z branży obrotu należnościami, ale są zdeterminowani do odzyskania swoich pieniędzy, muszą podjąć szereg działań. Większość rozpoczyna od telefonów z monitem, czasem wizyt u dłużnika. Popularną praktyką jest też wysyłka wezwań do zapłaty. Ostatecznie większość spraw kończy się wniesieniem pozwu do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Każda z tych aktywności, nawet wykonywana dorywczo, wiąże się z kosztami. Zgodnie z różnymi szacunkami ekspertów oscylują one w granicach 8 proc. wszystkich kosztów prowadzenia działalności. Poza kosztami administracyjnymi i pracowniczymi, składają się na nie również straty wynikające z wyłączenia z obrotu znacznych sum, które zamiast pracować, kredytują działalność nierzetelnych płatników.

Jak zlecić i nie zapłacić?

Firmy wychodzą z założenia, że nawet jeżeli nie odniosą sukcesu w samodzielnej windykacji to przynajmniej nic ich to nie kosztuje. Eksperci od windykacji przekonują, że to przeświadczenie jest dalekie od prawdy. Większość firm, które zleca odzyskanie długu, wcześniej przez wiele tygodni próbowała własnymi siłami odzyskać należność i poniosła związane z tym koszty, cześć złożyła nawet pozwy w sądzie. W każdym wypadku koszty te były tym wyższe, im wyższy był nominał dług. Z tej perspektywy zlecenie outsourcingu windykacji w momencie upływu terminu wymagalności jest najbardziej opłacalne.

Po pierwsze: profesjonalne firmy windykacyjne pobierają wynagrodzenie zależne od rezultatów czyli prowizję od sukcesu. Oznacza to, że jeżeli firma nie odzyska naszego długu koszty wszystkich działań pozostaną po jej stronie.

Po drugie: jeżeli windykacja prowadzona przez zewnętrzną firmę się powiedzie, a firma windykacyjna posiada wewnętrzną kancelarią prawną, to na mocy ustawy o terminach płatności, odzyska również własną prowizję od dłużnika. Ponadto, statystycznie największe szanse na szybkie i skuteczne odzyskanie pieniędzy rokują należności o niewielkim stopniu przeterminowania.

Sąd: ile to dokładnie kosztuje

Polubowne tj. pozasądowe odzyskanie długu udaje się kiedy dłużnik ma dobrą wolę. Niestety, wiele spraw o zapłatę mimo wszystko znajduje finał w sądzie, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wierzyciele ponoszą je w nadziei, że w perspektywie odzyskają całą należność. Tymczasem koszty zastępstwa procesowego, jak i wpisu sądowego mogą być poważnym obciążeniem. Wniesienie pozwu, w zależności  od nominału długu, to koszt od 30 złotych do 100 tysięcy złotych. Dla długów o nominale do 10 000 złotych opłaty związane z wpisem są stałe i wynoszą od 30 do 300 złotych. W przypadku długów o wyższych nominałach zasadą jest wpis wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Maksymalny koszt ustawa określa jako 100 tysięcy złotych.

Wpis to jednak dopiero początek: rozporządzenie ministra sprawiedliwości określa również koszty zastępstwa procesowego, a te przykładowo dla długu powyżej 5 000 do 10 000 złotych wynoszą 1 200 złotych. Przedsiębiorca, który chce przed sądem dochodzić długu o wartości od 10 001 do 50 000 zapłaci adwokatowi 2 400 złotych. Jeżeli wartość długu wynosi między 50 001-200 000zł zastępstwo procesowe będzie nas kosztować 3 600zł, powyżej 200 000 to już wydatek 7 200 zł.

Co zrobić kiedy nie stać nas na odzyskanie własnych pieniędzy

Dochodzenie roszczeń przed sądem bywa bardzo kosztowne, szczególnie że firmy ponoszą wspomniane wydatki najczęściej wtedy, kiedy nie otrzymały zapłaty od kontrahenta. Firmy windykacyjne, które mają wewnętrzne kancelarie prawne mogą zaoferować dogodne warunki rozliczeń i kompleksową obsługę na wszystkich etapach procesu windykacji: polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Przykładowo klienci Pragma Inkaso mogą liczyć na kredytowanie kosztów wpisu sądowego. Przy wysokich nominałach długu firma oferuje też niższe niż przewiduje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości koszty zastępstwa procesowego, a także odzyskanie kosztów własnej prowizji od dłużnika. Prowadzenie równolegle negocjacji z przygotowywaniem dokumentów, które będą pomocne w postępowaniu procesowym znacząco wpływa na skuteczność działań, a także pozwala zminimalizować ich koszty. Firmy z branży mają wypracowane procedury i wykwalifikowanych negocjatorów terenowych, dlatego są w stanie z dużo lepszym rezultatem i ponosząc racjonalne koszty wykonać zadania, które są czaso i kosztochłonne dla firm pozbawionych wewnętrznych działów windykacji.