Wielki sukces „Strefy sztygara”

Platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko” opracowana i wdrożona w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zdobyła I nagrodę w kategorii „Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne” w 42 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Naczelnej Organizacji Technicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, ZUS, KRUS, NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. 

I nagroda w prestiżowym konkursie o zasięgu ogólnokrajowym, obejmującym wszystkie obszary gospodarki, nauki i techniki, jest powodem do wielkiej satysfakcji dla twórców „Strefy sztygara” i stanowi z pewnością silny bodziec do jej doskonalenia. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom oraz okolicznościowych statuetek  firmom, które reprezentują, odbędzie się 2 grudnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Przypominamy, że internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko” obejmuje szeroki zasób informacji, które mogą być przydatne w codziennej pracy w górnictwie i przy zdobywaniu kwalifikacji do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego. Ponadto, na platformie znajdują się ujednolicone teksty aktów prawnych, zbiory przykładowych pytań egzaminacyjnych, pytania i testy kontrolne, umożliwiające uzupełnianie i/lub sprawdzanie posiadanej wiedzy w dziedzinie przepisów górniczych i prawa pracy oraz przepisów bhp, poglądowe filmy i prezentacje z różnych dziedzin górnictwa, wyciągi ważniejszych przepisów, broszury i ulotki bhp oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Jednym słowem jest to skarbnica wiedzy dla osób pracujących w górnictwie.

„Strefa sztygara i nie tylko” powstała przy współudziale firmy Advicom w oparciu o pomysł i projekt Zbigniewa Schinohla, byłego dyrektora OUG w Rybniku.