Urzędnicy z Mołdawii i Ukrainy na stażu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Z zadaniami i zasadami funkcjonowania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz  standardami w zakresie zarządzania kadrami zapoznają się zagraniczni urzędnicy w ramach projektu „Staże w służbie cywilnej”. Wizyta pracowników administracji pochodzących z Mołdawii i Ukrainy potrwa od 21 do 30 października.

 

Stażyści będą uczestniczyć w codziennej pracy urzędu wojewódzkiego, a także zapoznają się z poszczególnymi tematami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. jak wygląda nabór, wprowadzenie do pracy, motywowanie, rozwój i szkolenie pracowników administracji. Stopniowo będą również brać udział w koordynowaniu wybranych procesów kadrowych, np. opracowywaniu indywidualnych programów rozwoju zawodowego, analizowaniu potrzeb szkoleniowych, organizowaniu i dokumentowaniu szkoleń. Na koniec swoje doświadczenia podsumują w prezentacji multimedialnej.

 

Staże zorganizowano w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Biorą w nich udział urzędnicy z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Celem projektu „Staże w służbie cywilnej” jest podniesienie kompetencji urzędników z krajów wschodnich, nawiązanie współpracy międzynarodowej na poziomie administracji oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania instytucji państwowych w krajach Partnerstwa Wschodniego.