Ursynów pracuje nad strategią rozwoju kultury !

Fot. Urząd Dzielnicy Ursynów

Warsztaty są szansą na rozmowę z urzędnikami i sąsiadami o ofercie kulturalnej dzielnicy oraz okazją do wspólnej pracy nad planami na przyszłość. Urząd Dzielnicy Ursynów chce wspólnie z mieszkańcami wypracować swoją ofertę kulturalną, tak, aby jak najlepiej odpowiadała na potrzeby. Warsztaty odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, w sali nr 136  im. J.U. Niemcewicza.

Terminy warsztatów:

  • 16 października (czwartek), godz. 17:00-20:00
  • 23 października (czwartek), godz. 17:00-20:00

Poniżej linki z materiałami do pobrania: założenia do strategii rozwoju kultury w dzielnicy Ursynów zaproponowane przez urzędników, które są elementem wewnętrznej diagnozy i będą omawiane na warsztatach oraz wyniki raportu badania ilościowego „Usługi kulturalne w dzielnicy Ursynów”.

Przed warsztatami warto zapoznać się z założeniami do strategii rozwoju kultury w swojej dzielnicy. Założenia wypracowane zostały w trakcie specjalnych warsztatów w każdej z dzielnic – w warsztatach uczestniczyli dzielnicowi urzędnicy, dyrektorzy domów kultury i bibliotek, przedstawiciele Biura Kultury m.st. Warszawy oraz często przedstawiciele organizacji pozarządowych. Warto również przeanalizować wyniki badań dla dzielnicy Ursynów. Badania przeprowadzone były na reprezentatywnej próbie mieszkańców, poprzez wywiady bezpośrednie