UNIWHEELS zmienia formę prawną i planuje rozwój polskiej fabryki

UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH, czołowy producent felg aluminiowych na europejskim rynku, ogłosił zmianę dotychczasowej formy prawnej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na spółkę akcyjną. Odpowiednia uchwała została podjęta już 10 października 2014 roku. Przekształcenie na UNIWHEELS AG zostało wpisane do rejestru handlowego 25 listopada 2014 roku.
Jako solidne europejskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP z rocznym obrotem około 400 milionów euro, Spółka pragnie przygotować strukturalną i organizacyjną bazę pod planowany rozwój w przyszłym roku. Wraz z intensywnym rozwojem działalności w poprzednich okresach, UNIWHEELS wykupił przedterminowo wszystkie obligacje korporacyjne, które zostały wyemitowane w kwietniu 2011 roku. Planuje się rozwój fabryki produkcyjnej w Polsce jako część strategii stałego rozwoju Spółki.
Przekształcenie w spółkę akcyjną jest logicznym krokiem w rozwoju Spółki i odzwierciedla wysokie standardy organizacyjne oraz zarządcze spełniane przez UNIWHEELS już dziś.
Ralf Schmid, właściciel pakietu większościowego akcji i były Dyrektor Generalny Grupy UNIWHEELS, został Prezesem Zarządu UNIWHEELS AG. Obecny Dyrektor Finansowy, dr Karsten Obenaus, obejmie stanowisko dyrektora finansowego w Zarządzie. Nowoutworzona Rada Nadzorcza składa się z trzech doświadczonych członków. Dyrektor Generalny UNIWHEELS, Ralf Schmid powiedział: „Przekształcenie firmy w spółkę aukcyjną będzie kolejnym krokiem w kierunku profesjonalnych struktur organizacyjnych i zarządczych. Planowane wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IFRS), które będzie miało miejsce pod koniec roku, oraz wdrożenie systemu zarządzania w postaci ładu korporacyjnego zapewnią wsparcie dla zachodzących w Spółce procesów i fundament pod dalszy stabilny rozwój UNIWHEELS”.