Udany sierpień u deweloperów

Fot. obliczenia Home Broker, na podst. danych GUS

Od prawie trzech lat nie było miesiąca, w którym deweloperzy rozpoczęliby budowę większej liczby mieszkań niż w sierpniu 2014 r. Cały czas obserwujemy też dynamiczny wzrost liczby wydanych firmom pozwoleń na budowę. Budujący domy na własny użytek nadal pozostają w spoczynku.

Sierpień to kolejny miesiąc, w którym widać było ożywienie wśród budujących w Polsce mieszkania deweloperów. Największe wrażenie robi liczba nowych budów, które rozpoczęli. Według Głównego Urzędu Statystycznego było ich 6274, to wartość największa od kwietnia 2012 r. Jednak tamten odczyt był zaburzony przez wchodzącą w życie tzw. ustawę deweloperską, by znaleźć liczbę większą od sierpniowej trzeba cofnąć się do jesieni 2011 r. Okazale prezentuje się także liczba uzyskanych przez deweloperów pozwoleń na budowę. 6402 pozwolenia to o prawie 50 proc. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku.

Na tego typu dane statystyczne należy spojrzeć w dłuższym okresie, niwelujemy wówczas bowiem efekt sezonowości w branży. Dlatego Home Broker przygląda się danym GUS w okresach 12-miesięcznych. I tak, od początku września 2013 do końca sierpnia 2014 r. deweloperzy rozpoczęli budowę 63,4 tys. mieszkań, co jest wartością o 1,33 proc. większą niż miesiąc temu i o 35,7 proc. wyższą od tej sprzed roku. Z kolei 71,1 tys. pozwoleń na budowę to liczba o 3,04 proc. większa od tej sprzed miesiąca i o 25,4 proc. przewyższająca odczyt sprzed roku.

Aktywność deweloperów w okresie wrzesień 2013 – sierpień 2014 r.

 

Liczba

Zmiana r/r

Zmiana m/m

 
Oddane mieszkania

58 348

-2,16%

+0,10%

 
Rozpoczęte budowy

63 416

+35,69%

+1,33%

 
Wydane pozwolenia

72 122

+25,41%

+3,04%

 

Źródło: obliczenia Home Broker, na podst. danych GUS

Wyniki deweloperów imponująco wyglądają także gdy przyjrzymy się ich działalności biorąc pod uwagę tylko dane za 2014 r. W relacji do okresu styczeń-sierpień 2013 . liczba rozpoczętych budów jest większa o 38,9 proc., a pozwoleń na budowę o 45,9 proc.

Stabilniej wygląda odczyt liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W samym sierpniu było ich 3574 (o 1,68 proc. mniej niż w sierpniu 2013 r.), od początku roku wartość ta wynosi 34,4 tys.(o 2,9 proc. więcej niż rok wcześniej), a w ostatnich 12 miesiącach 58,3 tys. (o 2,2 proc. mniej niż rok wcześniej).

Mniej spektakularnie wyglądają statystyki mieszkań budowanych indywidualnie. Liczba rozpoczętych w ostatnich 12 miesiącach budów wyniosła 74,5 tys., co jest wartością o 3,1 proc. wyższą od tej sprzed roku. Liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła o 0,8 proc. do 77,7 tys., a lokali oddanych do użytkowania o 8,5 proc., do 76,8 tys.

 

Większość dużych firm deweloperskich zanotowała w pierwszym półroczu wzrost sprzedaży, a wzrost liczby pozwoleń na budowę pokazuje, że wiele przedsiębiorstw ma ambitne plany na niedaleką przyszłość. Klientów zapędzają m.in. niskie stopy procentowe zwiększające dostępność kredytów oraz obniżające atrakcyjność bankowych lokat (część inwestorów przenosi środki na rynek nieruchomości). Na działalność deweloperów wpływ ma też program rządowych dopłat Mieszkanie dla Młodych, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do nieruchomości kupowanej na rynku pierwotnym. Wiele firm planuje kolejne inwestycje tak, by mieszkania spełniały warunki MdM.

Marcin Krasoń, Home Broker