Nawet co trzeci trzydziestolatek może wciąż mieszkać z rodzicami

2,8 mln – aż tyle osób w wieku 24 – 35 lat mieszka w Polsce z rodzicami. Na drodze do usamodzielnienia się przeważnie nie stoi brak pracy, ale raczej za drogie nieruchomości w porównaniu do zarobków osób młodych – wynika z danych Eurostatu opracowanych przez Lion’s Bank.

O tym, że w Polsce brakuje mieszkań mało kogo trzeba przekonywać. Efektem tego stanu jest fakt, że na głowę statystycznego Polaka przypada o połowę mniej metrów kwadratowych mieszkania niż na przykład w Austrii, a na wynajem kawalerki singiel pracujący w dużym polskim mieście musi często wydać połowę swojego wynagrodzenia. Rodzime braki mieszkaniowe potwierdzają też najnowsze dane Eurostatu, z których wynika, że nad Wisłą aż 60,3% osób w wieku od 18 do 34 lat mieszka z rodzicami. Dla porównania w całej Europie średnia to 48,2%.

 

Warunki mieszkaniowe młodych coraz gorsze

 

Jeszcze bardziej rozczarowująca jest sytuacja mieszkaniowa w grupie wiekowej 25-34, a więc wśród osób, które teoretycznie zakończyły już edukację akademicką. W Polsce aż 43,5% absolwentów uczelni wciąż mieszka z rodzicami. Co więcej trudno nie ulec wrażeniu, że na przestrzeni ostatnich 9 lat, za które dane publikuje Eurostat, sytuacja mieszkaniowa osób młodych pogarsza się. Gorzej w badanym okresie było jedynie w 2011 roku, kiedy osób w wieku 25-34 mieszkających z rodzicami było w Polsce 44,4%, a najlepiej w roku 2005, kiedy absolwentów mieszkających z rodzicami było „jedynie” 36,4%. Nawet jednak wynik z początków członkostwa Polski w Unii nie mógłby napawać optymizmem. Kompletne dane za 2012 rok pozwalają bowiem oszacować, że w gronie osób w wieku 18-34 tych mieszkających z rodzicami jest w Unii 48,2%, a w grupie wiekowej 25-34 jedynie 28,4%, czyli o jedną trzecią mniej niż nad Wisłą.

 

 

 

Dania godna naśladowania

 

Krajem o najlepszej sytuacji mieszkaniowej ludzi młodych w Europie jest Dania. W tym kraju, w grupie wiekowej 25-34 osób wciąż mieszkających w domu rodzinnym jest tylko 1,4%. Mowa więc jedyne o 9,1 tys. osób w skali całego kraju. Co prawda Dania jest krajem o około 7-krotnie mniejszej liczbie ludności niż Polska. Nie zmienia to jednak faktu, że we wspomnianej grupie wiekowej, Polaków mieszkających z rodzicami jest 2,8 mln (ponad 300 razy więcej niż w Danii). Problemów z usamodzielnieniem się nie mają też mieszkańcy innych krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii czy Finlandii). W nich to bowiem problem mieszkania osób dorosłych z rodzicami dotyka mniej niż 5% osób w wieku 25 – 34 lat.

 

Co piąty Duńczyk mieszka w non profit:

 

Jak wynika z danych portalu housingeurope.eu w Danii co piąte mieszkanie dostarczane jest przez organizacje non-profit (spółdzielnie), które finansują budowę nieruchomości najczęściej jedynie np. w 2% z wpłat najemców. Brakujące 7% pochodzi z nieoprocentowanej pożyczki udzielanej przez gminę, a kolejne 91% z kredytu gwarantowanego przez gminę. Koszty finansowania lokatorzy pokrywają w czynszu. Aby zapisać się do takiej spółdzielni trzeba mieć przynajmniej 15 lat. Co ważne system ten jest dobrze przemyślany, bo wysokość czynszu zależy od kosztów obserwowanych w długim terminie. W efekcie okresowe spadki stóp procentowych nie obniżają czynszu, a nadwyżka zbierana jest przez ogólnokrajowy fundusz z przeznaczeniem na remonty i finansowanie kolejnych inwestycji.

 

Na drugim biegunie znaleźć można Chorwację. W kraju tym 58,6% osób w wieku od 25 do 34 lat mieszka z rodzicami. W tym wypadku powodem złego stanu rzeczy mogą być wysokie ceny wynajmu lub zakupu nieruchomości. Do krajów, w których ponad połowa osób dorosłych mieszka z rodzicami zaliczyć jeszcze można Grecję, Słowację i Bułgarię. Koronnym powodem braku usamodzielniania się dorosłych w tych krajach są relatywnie wysokie (względem zarobków osób młodych) ceny nieruchomości. W oczywisty sposób w Grecji problemy mieszkaniowe osób młodych mogą też wynikać z ogólnej sytuacji ekonomicznej tego kraju i związaną z nią wysokim bezrobociem wśród ludzi młodych.

 

Dorośli mieszkający z rodzicami w poszczególnych krajach
Lokalizacja

Osoby wieku 18 – 34, które mieszkają z rodzicami (udział w %)

Osoby wieku 25 – 34, które mieszkają z rodzicami (udział w %)

Chorwacja*

71,3

58,6

Słowacja

74,1

57,1

Grecja*

61,7

51,6

Bułgaria

62,8

50,5

Włochy

65,8

49,4

Węgry

64,7

47,6

Malta

64

44,7

Portugalia*

60,5

44,5

Rumunia*

61,7

44,4

Polska

60,3

43,5

Słowenia

60,9

43

Hiszpania

55,1

37,4

Cypr

55,8

33,3

Czechy

53,6

33,2

Łotwa

52,1

32,3

Litwa

53,5

31,1

Cała Unia*

48,2

28,4

Luksemburg*

49,3

24,1

Austria

47,1

22,6

Estonia

40,9

21,1

Irlandia*

42,4

21,1

Niemcy*

43,8

17,3

Belgia*

43,1

16,2

Szwajcaria*

43

14,4

Wielka Brytania*

35,1

13,7

Islandia

34,8

12,2

Francja*

33,5

11,5

Holandia*

35,6

10,6

Finlandia

20,5

4,3

Szwecja*

24,4

4,1

Norwegia

19,8

4,1

Dania

15,8

1,4

Źródło: Eurostat, dane za 2012 (z gwiazdką przy nazwie kraju) i 2013 r.

 

Problemem nie jest brak pracy

 

W Polsce problem ten wydaje się być mniej palący. Jak wynika z danych Eurostatu aż 66,4% absolwentów mieszkających z rodzicami ma pracę stałą, a kolejne 4,9% dorywczą. Podobnie jest w pozostałych krajach nowej Unii, gdzie większość dorosłych mieszkających z rodzicami ma pracę. Słabego wyniku Polski na tle Europy nie należy też wiązać ze względami kulturowymi, które w krajach basenu Morza Śródziemnego powodują, że dorośli mężczyźni świadomie wybierają luksus pozostawania w domu rodzinnym. Nad Wisłą problemem są raczej niższe wynagrodzenia osób młodych oraz relatywnie wysokie (w porównaniu do zarobków) ceny zakupu oraz najmu nieruchomości.