Toyota USA Foundation inwestuje w przyszłych inżynierów i techników w USA

Toyota USA Foundation przeznaczyła 5,8 miliona dolarów na wspieranie studentów i uczniów szkół średnich w budowaniu ich karier w przemyśle. Fundacja przyznała 8 grantów organizacjom pozarządowym z 7 stanów. 

Dotacje wyniosły od 100 tys. dolarów do 1,5 miliona dolarów. Fundator położył duży nacisk na pomoc uzdolnionym technicznie kobietom oraz osobom wywodzącym się ze środowisk mniejszościowych. 

Była to już druga pula dotacji przyznana przez fundację Toyoty w tym roku. W maju organizacje prowadzące programy edukacyjne w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych otrzymały łącznie 1,9 miliona dolarów na rozwijanie zainteresowań dzieci, uczniów, studentów i nauczycieli, a także podopiecznych YMCA.

„Nasza fundacja stale angażuje się we wspieranie amerykańskiego przemysłu poprzez inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji inżynierów i techników oraz w kształcenie nowych pokoleń profesjonalistów. Pomagając studentom i uczniom odkrywać i rozwijać ich zainteresowania techniczne, inwestujemy w długofalowy rozwój kluczowych gałęzi gospodarki” – powiedział Michael Rouse, prezydent fundacji.

Toyota USA Foundation zajmuje się wspieraniem rozwoju nauk ścisłych i technicznych, ich popularyzacją wśród uczniów i studentów oraz podnoszeniem kwalifikacji kadr naukowców, inżynierów i techników. Fundacja nawiązuje współpracę z organizacjami, które w innowacyjny sposób poprawiają jakość kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych, matematyki oraz inżynierii.