TETA Insider vol. 7

Fot. TETA Insider

Witamy w siódmym odcinku cyklu TETA Insider. Tradycyjnie podajemy tu informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Tylko w TETA Insider jako pierwsi poznajecie system TETA od wewnątrz i dowiadujecie się nad czym aktualnie pracują nasi programiści, co uległo zmianie w poszczególnych obszarach i w jaki sposób usprawnienia w funkcjonalnościach mogą wpłynąć na efektywność prowadzenia waszego biznesu.

Ostatnio mówiliśmy o nowej funkcjonalności w TETA HR, która pomoże ustalić prawidłową datę okresu wypowiedzenia umowy o pracę. W dzisiejszym odcinku pozostajemy w obszarze polityki personalnej i zajmiemy się sprawnym przelewaniem świadczeń socjalnych. Nim o tym, krótkie wprowadzenie do samego systemu.

TETA HR od lat utrzymuje czołową pozycję na polskim rynku zaawansowanego oprogramowania HR. Dedykowany jest średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zakresie twardego i miękkiego HR. Poza wsparciem m.in. naliczania list płac, wykonywania przelewów bankowych, wysyłania dokumentów PIT do Urzędu Skarbowego, prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach czy pełnej kontroli nadgodzin, umożliwia zarządzania kompetencjami i rozwojem pracownika, szkoleniami czy rekrutacją.

Chcesz sprawnie przelewać świadczenia socjalne pracownikom?

TETA HR umożliwia wykonanie tej operacji bez konieczności liczenia listy płac

Alicja Tokarska, Analityk z UNIT4 TETA

W aplikacji udostępniliśmy funkcjonalność, która umożliwia przesłanie pracownikom przelewów z kwotami przyznanych świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bez konieczności przeliczania list płac na ten cel. Na rachunek bankowy pracownika możliwe jest przesłanie kwoty przyznanej pożyczki (ewentualnie zwrot nadpłaty pożyczki), udzielonego dofinansowania do wczasów lub kolonii, czy kwoty zapomogi losowej, o którą wnioskował.

Wprowadzając informację o danym świadczeniu można od razu przyporządkować mu rachunek bankowy (z listy rachunków bankowych pracownika), na który będzie wykonany przelew.

Następnie przy wykorzystaniu akcji „Przygotowania przelewów spoza listy płac dla DS” można przygotować płatność z tego tytułu. Użytkownik określa okres, z którego mają być pobrane świadczenia, ich rodzaj oraz podaje tytuł przelewu. W przypadku przelewów dotyczących pożyczek określa dodatkowo, czy chodzi o kwotę pożyczki czy o nadpłatę.

Tak przygotowana płatność może być przesłana do modułu obsługi płatności, z którego wykonywany jest przelew dla pracownika.

Uprawnienia do przygotowania i przesłania takich przelewów można przyznać tylko wybranym użytkownikom – w zależności od zakresu ich obowiązków i potrzeb w danej organizacji.

Po przekazaniu świadczenia socjalnego na rachunek bankowy pracownika – dalsze jego rozliczenie może odbywać się na liście płac (np. spłaty poszczególnych rat udzielonej pożyczki), ale wypłata samej kwoty przyznanej pożyczki nie musi mieć miejsca za pośrednictwem modułu Płace.

O UNIT4

UNIT4 jest wiodącym dostawcą oprogramowania biznesowego stawiającego użytkownika w centrum. W swojej ofercie ma system klasy ERP dostępny w środowisku chmurowym, a także aplikacje biznesowe odpowiadające na specyficzne wymagania poszczególnych branż, pomagające szybko i efektywnie radzić sobie ze zmianami. Dzięki tym rozwiązaniom klienci mogą szybciej i w jeszcze bardziej innowacyjny sposób dokonywać zmian w swoim biznesie, jednocześnie obniżając koszty jego funkcjonowania.

Siedziba UNIT4 mieści się w Holandii. Firma działa w 26 krajach i zatrudnia ponad 4,000 pracowników. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.unit4.com, śledź na Twitterze @UNIT_Group lub wejdź na fanpage na Facebooku.