Synektik SA sfinalizowal akwizycje technologii i radioznacznikow z Austri

Synektik SA – wiodący dostawcy innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – sfinalizował zakup czterech radiofarmaceutyków od austriackiej firmy IASON GmbH, stając się tym samym ich wyłącznym, dożywotnim właścicielem na teranie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi. Ponadto Grupa Synektik ma prawo wytwarzać i dostarczać w/w radiofarmaceutyki na terytorium Czech i Słowacji. Kwota umowy opiewa na ponad 2,7 mln EUR. Źródłem finansowania transakcji są środki własne spółki oraz kapitał pozyskany z emisji akcji serii E w grudniu 2013 roku.

Synektik zakupił cztery radiofarmaceutyki: EFDEGE®, IASOflu®, IASOdopa® i IASOcholine® (Pcolina). Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy pełnego know-how, technologii, dossier rejestracyjnych i wszelkich praw umożliwiających Synektik SA wytwarzanie, sprzedaż, udzielanie licencji oraz rozwijanie preparatów na terytorium Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi. Ponadto z chwilą zawarcia umowy na zakup radioznaczników, ulega rozwiązaniu umowa licencji z IASON GmbH z dnia 1 czerwca 2010 roku.

„Zakup czterech radiofarmeceutyków to kolejny – po niedawnym debiucie na rynku regulowanym GPW – istotny kamień milowy w życiu Synektik SA. Dzięki umowie z IASON GmbH dysponujemy własnymi radioznacznikami. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która z sukcesem podjęła takie działania. Pozyskanie tych preparatów na wyłączność to nie tylko realizacja celów emisyjnych i składanych dotychczas obietnic, ale także ogromny motor napędowy do dalszego rozwoju Synektik SA w Polsce i na rynku europejskim. Staliśmy się posiadaczami własnego know-how i tym samym możemy rozwijać te produkty w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym, produkować we własnych zakładach oraz udzielać sublicencji na ich wytwarzanie. Jest to niezwykle istotne, ponieważ nie tylko obniża koszty własne prowadzonej działalności, a tym samym zwiększa rentowność spółki, ale również umożliwia ekspansję na wschód Europy, gdzie są ogromne potrzeby w zakresie rozwoju diagnostyki obrazowej. Jesteśmy przekonani, że taka – konsekwentnie realizowana – ścieżka rozwoju nie tylko pozytywnie wpłynie na budowanie wartości dla naszych akcjonariuszy, ale przede wszystkim umożliwi reagowanie na potrzeby wciąż rozwijającego się i bardzo perspektywicznego rynku diagnostyki obrazowej” – mówi Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA.