Synektik SA – debiut na rynku regulowanym GPW

Fot. Synektik SA

Akcje Synektik SA – wiodącego dostawcy innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – zadebiutowały na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Do obrotu dopuszczonych zostało 8.529.129 akcji serii od A do E o wartości nominalnej 0,50 zł każda, co stanowi 100% akcji spółki. Kurs otwarcia w dniu debiutu wyniósł 22,40 zł i wzrósł o 1,8% w stosunku do ostatniego zamknięcia na rynku NewConnect. Synektik to 464 spółka notowana na rynku głównym GPW i jednocześnie 20 spółka debiutująca w 2014 roku.

Wprowadzającym na rynek regulowany GPW był Trigon DM. Spółka nie prowadziła oferty publicznej – Synektik SA dysponuje środkami własnymi oraz pozyskanymi z emisji akcji na New Connect w grudniu 2013 roku. Po zakończeniu inwestycji w zakład produkcyjny spółka dysponuje jeszcze środkami wartości około kilkunastu mln zł, które zostaną przeznaczone na zwiększenie szeroko rozumianego portfolio radioznaczników. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu sprzętu do diagnostyki obrazowej, rozwiązań informatycznych w medycynie oraz produkcji i badaniach nad radioznacznikami. Dostarczane przez spółkę rozwiązania umożliwiają wykrywanie schorzeń onkologicznych na bardzo wczesnym etapie, co znacząco zwiększa szanse na wyleczenie pacjentów.

Wykorzystanie środków z emisji akcji przeprowadzonej w 2013 roku, w latach 2013-2014:

 • Zakończenie procesu inwestycyjnego w Warszawie – 12,2 mln zł
 • Prace nad własnymi produktami radiofarmaceutycznymi w tym współpraca z Hadasit – 1,8 mln zł
 • Bieżące potrzeby w zakresie kapitału obrotowego – 1,2 mln zł
 • Łącznie – 15,2 mln zł

„Debiut na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to dla spółki bardzo ważny moment. Od sierpnia 2011 roku byliśmy notowani na rynku NewConnect w sektorze spółek medycznych i biotechnologicznych. Dynamiczny rozwój i systematyczny wzrost umożliwił nam ugruntowanie pozycji na polskim rynku i jednocześnie przeniesienie notowań na prestiżowy rynek regulowany. Synektik jest firmą o dobrej kondycji finansowej – dysponujemy środkami z emisji prywatnej oraz środkami własnymi – i bardzo dużych perspektywach wzrostowych. Planowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w zakresie diagnostyki onkologicznej, w tym obrazowej, umożliwi skokowy wzrost przeprowadzania tego rodzaju badań do końca 2015 roku – to olbrzymia szansa dla Synektik. Tym bardziej, że usługi przez nas oferowane i produkowane radioznaczniki umożliwiają wykrywanie schorzeń onkologicznych na bardzo wczesnym etapie, co jest elementem planowanych zmian w służbie zdrowia. Zależy nam na dostarczaniu na rynek rozwiązań wysokiej jakości. Naszym celem jest podnoszenie komfortu pacjentów i umożliwianie jak najszybszej diagnozy zwiększającej szanse na wyleczenie lub powstrzymanie choroby w jak najwcześniejszym stadium. Głęboko wierzymy, że skrupulatnie realizowana strategia i dbałość o najmniejszy szczegół przełożą się nie tylko na wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy, ale także na poprawie jakości polskiej służby zdrowia” – mówi Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA.

Synektik SA od lat współpracuje z prestiżowymi firmami i placówkami takimi jak m.in.:

 • Siemens sp. z o.o. polskim przedstawicielem czołowego światowego producenta urządzeń do diagnostyki obrazowej Siemens Medical Solutions w zakresie sprzedaży produktów firmy na terenie Polski
 • Carestream Health, włoską firmą Comecer oraz niemiecką Medtron, w zakresie dystrybucji ich rozwiązań
 • włoską firmą Comecer w zakresie dystrybucji komór gorących i dyspenserów, stosowanych w procesie przygotowania radiofarmaceutyków do zastosowania w badaniach
 • Euromedic Diagnostic Polska Sp. z o.o. której sprzedaje wytworzone przez siebie radiofarmeceutyki
 • Świętokrzyskiem Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie dostawy radiofarmaceutyków
 • spółką Hadasit z Izraela w zakresie prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych i badań klinicznych nad radioznacznikami opartymi na ammonium salt

Działalność Synektik SA obejmuje 3 kluczowe segmenty:

 • Sprzedaż sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, w tym:
  • sprzedaż sprzętu medycznego stosowanego w radiologii i medycynie nuklearnej
  • rozwiązania informatyczne;
  • Usługi serwisowe sprzętu medycznego oraz testy odbiorcze i specjalistyczne, w tym:
   • testy odbiorcze i specjalistyczne
   • usługi serwisowe sprzętu medycznego
  • Produkcja i badania nad nowymi radiofarmaceutykami w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego

Dotychczas Synektik zrealizował w zakresie rozwiązań informatycznych:

 • ponad 80 zinformatyzowanych placówek medycznych
 • bieżącą obsługę 1 PB danych
 • wspieranie i nadzorowanie ponad 1000 użytkowników

Synektik – za pośrednictwem spółki zależnej Iason Sp. z o.o. – prowadzi produkcję radioznaczników (IASON Efdege i IASOflu), które są wykorzystywane w diagnostyce onkologicznej (w oparciu o umowę licencyjną z austriackim IASON GmbH). Synektik posiada dwa zakłady produkcyjne w Kielcach i Warszawie.

Jednocześnie Synektik prowadzi badania nad nowymi, własnymi innowacyjnymi preparatami do obrazowania w medycynie nuklearnej w Centrum Badawczo-Rozwojowym na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kluczowe prace CBR koncentrują się w obszarze onkologii, kardiologii i neurologi, jak również optymalizacji technologii wytwarzania produktów.

W listopadzie 2013 roku Synektik zawarł z Hadasit Medical Research Services & Development Ltd. umowę licencji na tworzenie, używanie, rozwijanie i produkcję radiofarmaceutyków będących innowacyjnymi znacznikami do wykonywania badań diagnostycznych chorób serca w zakresie perfuzji mięśnia sercowego. Na podstawie udzielonej licencji Synektik może wytwarzać wspomniane produkty i wprowadzać je do obrotu. Udzielona przez spółkę Hadasit licencja jest licencją wyłączną, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.

Grupa Synektik narastająco w 2013 roku osiągnęła przychody w wysokości 77,38 mln zł, a zysk netto wyniósł 7,68 mln. zł. Zysk operacyjny w analizowanym okresie osiągnął 10,35 mln zł. W 2013 roku struktura przychodów spółki kształtowała się następująco: z tytułu dostawy sprzętu i rozwiązań IT niemal 69%, z tytułu produkcji radiofarmaceutyków ponad 23,5% i z tytułu usług serwisowych niemal 7,5%. W strukturze przychodów zauważalny jest wzrost udziału produkcji radiofarmeceutyków z 0,38% w 2011 roku do 23,5% w roku 2014.