Świąteczny weekend 31.10 – 2.11 – sytuacja na drogach

Od piątku do niedzieli (31 października – 2 listopada), na autostradach możliwe jest zwiększone natężenie ruchu pojazdów na niektórych odcinkach i punktach poboru opłat (PPO), w tym m.in.:

  • na autostradzie A4 (wyjazd z Wrocławia – PPO Karwiany,  wyjazd z Gliwic  – PPO Żernica, na odcinku Kraków – Katowice: PPO Brzęczkowice i PPO Balice);
  • na autostradzie A2 (na odcinku Konin – Stryków – PPO Żdżary i PPO Stryków oraz na południowej obwodnicy Poznania);
  • na autostradzie A1 (na odcinku Gdańsk – Toruń – PPO Rusocin, PPO Nowa Wieś).

W związku z tym, od piątku do niedzieli  na drogach w zarządzie GDDKiA, objętych elektronicznym systemem poboru opłat viaTOLL, zostanie zwiększona obsada kadrowa w Punktach Poboru Opłat – dodatkowi pracownicy będą pomagali kierowcom w pobieraniu biletów wjazdowych. Możliwe będzie także uruchomienie bramek rewersyjnych, które przystosowane są do obsługi ruchu wjazdowego i wyjazdowego.

Na autostradzie A1, na odcinku Gdańsk – Toruń, dodatkowi pracownicy będą pomagali kierowcom w pobieraniu biletów wjazdowych na bramkach w przypadku zatorów. Wprowadzona zostanie też możliwość dokonywania płatności kartami płatniczymi bez konieczności wpisywania PIN-u. Na autostradzie A2 kasy będą pracowały w pełnej obsadzie, tak by uiszczanie opłat było prowadzone w sposób płynny.

Na autostradzie A4 na odcinku Katowice – Kraków, w PPO Balice, będzie uruchomiona pełna obsada bramek, pojawia się także dodatkowi inkasenci do doraźnej pomocy kierowcom. W sytuacjach spiętrzeń ruchu zostanie uruchomiona tzw. bramka prawostronna, uruchamiana na pasie skrajnym.

Od godz. 14:00 w piątek (31 października) do godz. 22:00 w niedzielę (2 listopada) służby drogowe GDDKiA, w tym dyżurni ogólnopolskich Punktów Informacji Drogowej, będą pracowali we wzmocnionym składzie osobowym, co zapewni sprawne zarządzanie sytuacją na drogach w stanie wzmożonego ruchu. Planowana jest ścisła współpraca z Policją i Inspektoratem Transportu Drogowego.

W całej Polsce, w piątek, w godzinach 18.00-22.00 i w sobotę 8.00-22.00, będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

Wszystkie informacje o aktualnej sytuacji na drogach krajowych pozostających w zarządzie GDDKiA, w tym informacje o utrudnieniach w ruchu, są dostępne dla kierowców całodobowo pod ogólnopolskim numerem infolinii drogowej – 19 111