Sukces V Smart City Forum

8-9 marca 2017 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się V edycja Smart City Forum, platformy dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, która pozwala na świadomą dyskusję oraz efektywną wymianę opinii i doświadczeń w zakresie inteligentnych miast. Forum daje również możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, administracji rządowej oraz znanymi ekspertami.

Uroczystego otwarcia Forum dokonał Mariusz Gaca (Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum, Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego, Orange Polska). Gościem Honorowym, który uświetnił pierwszy dzień był Albert Seubers (Head of Global Strategy IT in Cities, Atos SE).

Tematyka pierwszego dnia Smart City Forum skupiona była na kierunku, w jakim zmierzają polskie „smart cities”. Debatowano o tym, gdzie plasujemy się wśród innych państw europejskich oraz o perspektywach zmian. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać też głosu panelistów w dyskusji na temat inteligentnej infrastruktury oświetleniowej i mobilności miejskiej. Pierwszy dzień Forum zakończył blok tematyczny dotyczący elektro– i gazo- mobilności, podczas którego mówiono np.: o planach miast związanych z wdrożeniami pojazdów elektrycznych i gazowych czy Rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. W dyskusjach wzięli udział m.in. Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, Maria Wasiak, Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy, Albert Seubers, Head of Global Strategy IT in Cities, Atos SE, Bogdan Rogala, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy Philips Lighting CEE, Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu, Nextbike Polska S.A., Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny.

Drugi dzień Forum rozpoczął blok tematyczny dotyczący usług miejskich, w tym kwestii związanych m.in. z platformami do rozliczeń za usługi miejskie czy użytku kart płatniczych jako biletu. Kolejna debata skupiona była wokół przestrzeni miejskiej, podczas panelu poruszone zostały tematy gospodarowania infrastrukturą miejską, gospodarki komunalnej czy rozwiązań systemowych w budownictwie. Trzeci blok tematyczny skupiony był wokół nowych modeli biznesowych i finansowania infrastruktury miejskiej, podczas którego pod rozwagę poddano modele CAPEX vs. OPEX, omówiono zalety finansowania rozwiązań chmurowo – usługowych, czy wspomniano o finansowaniu za pomocą PPP lub funduszy samorządowych, unijnych. Dyskusja kończąca drugi dzień, to debata o efektywności energetycznej. Dyskutowano podczas niej o technologii energetyki obywatelskiej, magazynowaniu energii czy bezkonfliktowym rozwoju energetyki obywatelskiej.

Prelegentami drugiego dnia byli m.in. : Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska, Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, Zbigniew Nosal, Prezes Zarządu, PKM Jaworzno, Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Jose Maria Argüelles de Bustillo, Deputy General Manager of Aldesa Polska, CEO of Aldesa Technological Solutions, Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group

Celem Forum jest stworzenie możliwości polskim miastom i dostawcom na wymianę zdobytej wiedzy i kooperację, która będzie motywacją do dalszej ewolucji i doskonalenia panujących systemów urbanistycznych. Z edycji na edycję prezentuje coraz więcej praktycznych zastosowań inteligentnych wdrożeń w miastach. V edycja skupiła ekspertów, liderów i autorytetów nie tylko z Polski, ale również spoza granic naszego kraju.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była Wielka Gala Smart City 2017, podczas której niezależna Kapituła Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów w branży, nagrodziła laureatów Konkursu Smart City. Wyróżnienia skierowane zostały zarówno do administracji samorządowej, przedstawicieli sektora biznesowego jak i osobowości, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu wartości oraz konkurencyjności polskich miast i gospodarki.

Nagrody przyznane zostały w następujących kategoriach:
•· Smart City do 100 tys. mieszkańców – Miasto Jaworzno
•· Smart City od 100 do 500 tys. mieszkańców – Miasto Rzeszów
•· Smart City powyżej 500 tys. mieszkańców – Miasto Łódź
•· Inteligentne rozwiązanie – Smart City Solution – PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe za Elektroniczne platformy oraz e-usługi dla miast
•· Innowacja Smart City – Asseco Data Systems S.A. za Platformę Metropolis
•· Innowacja Smart City – Wyróżnienie – Miasto Częstochowa za Częstochowską Kartę Mieszkańca
•· Człowiek Roku – Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją naszego wydarzenia oraz zapraszamy na kolejną edycję.

6 edycjaSmart City Forum już we wrześniu 2017 roku!