Student pracuje, bo potrzebuje praktyki i pieniędzy

71% studentów podejmuje pracę w czasie studiów, gdyż potrzebuje środków finansowych na utrzymanie i naukę, a jedna na trzy osoby studiujące z uwagi na chęć zdobycia doświadczenia zawodowego – tak wynika z wewnętrznego badania przeprowadzonego przez Exact Systems, firmę specjalizującą się w kontroli jakości części samochodowych. Przedstawiciele firmy podkreślają, że motoryzacja jest coraz atrakcyjniejszym rynkiem pracy dla studentów.

Studia kosztują, polscy studenci wiedzą o tym, ale nie liczą już tylko na pomoc finansową ze strony swoich rodziców. Z badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Przyszłe kadry polskiej gospodarki” wynika, że czterech na dziesięciu studentów pracuje w czasie roku akademickiego.[1] – Studenci stanowią 75% wszystkich współpracujących z nami kontrolerów. Branża motoryzacyjna, w której głównie działamy, jest dla nich atrakcyjna nie tylko ze wzglądu na zarobki, ale i możliwość pracy przy innowacyjnych produktach z perspektywą stałego podnoszenia kwalifikacji w międzynarodowym środowisku – komentuje Paweł Gos, prezes Exact Systems i ekspert Polskiej Izby Motoryzacji. – Warto także podkreślić, że zalety te dostrzegają nie tylko studenci zaoczni, którzy z reguły częściej podejmują pracę podczas studiów. Coraz więcej współpracujemy ze studentami dziennymi – dodaje Paweł Gos.

Dzienny z elastycznymi godzinami pracy

Co trzeci zatrudniony w Exact Systems student (35%) łączy pracę ze studiami w trybie dziennym. Motywacją dla 71% z nich jest perspektywa zdobycia doświadczenia zawodowego, 11% akcentuje możliwość rozwoju osobistego w firmie, 9% zwraca uwagę na szansę poznania osób z branży. W przypadku pracujących studentów zaocznych na zdobycie doświadczenia wskazuje 58% zbadanych, a tylko 8% łączy pracę na studiach z rozwojem zawodowym. Bardzo istotna jest specyfika całej branży motoryzacyjnej, która daje możliwość regulowania czasu pracy tak, aby dostosować się do możliwości studentów. – Elastyczne godziny pracy pozwalające pogodzić zajęcia na uczelni z zatrudnieniem są ogromną zaletą dla ponad połowy (56%) wszystkich przebadanych przez nas studentów. Studenci dzienni doceniają ten aspekt jeszcze bardziej – 71% z nich wskazało tę odpowiedź jako czynnik decydujący o podjęciu pracy – podkreśla Jacek Opala, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Exact Systems. Prawie co piąty zapytany (17%) ceni pracę w młodym zespole i dobrą atmosferę w firmie.

Żaka motywuje premia, karnet i awans

Niezależnie od długości pracy i planów na przyszłość, studenci zwracają uwagę na możliwość awansu i podwyżki. Czynnikami, które motywują ponad połowę zapytanych studentów do pracy, są przejrzysty system premiowania (58% wskazań) oraz dodatkowe świadczenia socjalne jak np. karnety do kina czy na basen (53% wskazań). Na najniższym stopniu podium znalazła się możliwość awansu (48%). – Wyniki naszej wewnętrznej ankiety potwierdzają, że praca w zakładzie motoryzacyjnym bardzo często stanowi pierwszy szczebel drabiny w karierze zawodowej studenta. Zaczynając od kontrolera jakości części samochodowych, student uzyskuje pierwszą możliwość aktywizacji zawodowej i zdobycia konkretnych umiejętności, jak również szansę zaprezentowania własnej osoby potencjalnemu pracodawcy – mówi Jacek Opala. – Warto także podkreślić, że studenci bardzo chętnie korzystają z dodatkowych szkoleń, czego przykładem jest prowadzona przez nas Szkoła Jakości, w której w ciągu pół roku wzięło udział dwieście osób – dodaje Opala.

Przedstawiciele Exact Systems zwracają uwagę na ważną w kontekście studentów rozbieżność kształcenia z oczekiwaniami pracodawców. – Osoby młode po studiach bardzo często nie posiadają wymaganych umiejętności praktycznych, gdyż w czasie nauki mieli okazję nabyć jedynie wiedzę teoretyczną. Stąd doświadczenie, które przynosi ze sobą świeżo upieczony absolwent, jest bardzo dobrze postrzegane przez pracodawców – podkreśla Paweł Gos. – Zaprezentowane dane są ciekawe również z jeszcze jednego bardzo ważnego powodu: branża motoryzacyjna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi w Polsce. A trendy i zachowania na tym rynku pracy mogą mieć istotne przełożenie na całą grupę osób studiujących i poszukujących zatrudnienia w najbliższych miesiącach – podsumowuje Paweł Gos z Exact Systems.

Metodologia badania

Badanie „Studenci w pracy: ich potrzeby i opinie” zostało przeprowadzone przez Exact System na przełomie września i października 2014 r. na celowej próbie pracowników firmy Exact Systems i jednocześnie studiujących. Wielkość próby wyniosła 594 respondentów. Badanie zrealizowano poprzez ankietę online.


[1] Przyszłe kadry polskiej gospodarki, PARP, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/20014.pdf