Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w lutym 2015 r.

W lutym br. KIR rozliczył w systemie Elixir ponad 130 mln transakcji o łącznej wartości przekraczającej 316 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym krajowe i transgraniczne rozliczenia w euro, przetworzonych zostało niemal 1,3 mln transakcji o wartości blisko  7 mld euro. W minionym miesiącu klienci banków uczestniczących w systemie Express Elixir zrealizowali ponad 105 tys. przelewów natychmiastowych o wartości przekraczającej 464 mln zł. Liczba transakcji rozliczonych od początku działania tego systemu przekroczyła 1,5 mln, a wartość obrotów wyniosła ponad 7 mld zł.

 

 

W lutym br. w elektronicznym systemie rozliczeń międzybankowych Elixir zrealizowanych zostało ponad 130 mln przelewów o wartości przekraczającej 316 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, ich liczba zwiększyła się o 4,4 mln, a wartość wzrosła o ponad 17 mld zł. Rekordową liczbę przelewów Elixir w minionym miesiącu zarejestrowano w poniedziałek, 9 lutego. Tego dnia KIR rozliczył ponad 10,3 mln transakcji o wartości przeszło 19,2 mld zł. W systemie Euro Elixir liczba przetworzonych transakcji wyniosła prawie 1,3 mln, osiągając wartość blisko 7 mld euro. W porównaniu do lutego 2014 r., liczba transakcji zwiększyła się o blisko 190 tys., a ich wartość wzrosła o ponad 1 mld euro.

 

Wzrost liczby transakcji widoczny jest także w statystykach przelewów natychmiastowych, rozliczanych w obsługiwanym przez KIR systemie Express Elixir. W lutym br. klienci banków zlecili ponad 105 tys. tego typu transakcji o łącznej wartości przeszło 464 mln zł. W stosunku do danych raportowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku, liczba transakcji wzrosła niemal 3-krotnie, (z 38 tys. transakcji w lutym 2014 r.), a wartość ponad 2-krotnie (z 217 mln zł w lutym ub.r.). Najwyższa dzienna liczba przelewów natychmiastowych została w minionym miesiącu zlecona we wtorek 10 lutego i wyniosła prawie 6,3 tys. transakcji.

 

Za pośrednictwem systemu Express Elixir już wkrótce będzie można rozliczać transakcje mobilne typu P2P w sposób natychmiastowy. – 26 lutego br. otrzymaliśmy zgodę Narodowego Banku Polskiego na rozszerzenie funkcjonalności systemu Express Elixir o płatności mobilne typu P2P, które z wykorzystaniem bazy aliasów prowadzonej przez spółkę Polski Standard Płatności pozwolą na bezpieczne i wygodne przekazywanie płatności natychmiastowych na numer telefonu komórkowego – potwierdza Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR. – Na bazie doświadczeń analogicznych rozwiązań funkcjonujących za granicą zakładamy, że nowa usługa będzie się cieszyć dużą popularnością, umożliwiając jeszcze pełniejsze wykorzystanie potencjału systemu Express Elixirpodkreśla M. Szymański.