Squire Patton Boggs wspiera GPW w powołaniu Instytutu Analiz i Ratingu

Instytut Analiz i Ratingu powołano z zamiarem podniesienia jakości zrządzania ryzykiem i ochrony interesu inwestorów. Podwaliny prawne działania pierwszej w Polsce agencji ratingowej przygotował zespół prawników Squire Patton Boggs pod kierownictwem adwokatów Eligiusza Krześniaka i Pawła Magierowskiego.
Kancelaria Squire Patton Boggs przeprowadziła na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych projekt powołania pierwszej w Polsce agencji ratingowej. Celem utworzonego 20 czerwca 2014 r. w formie spółki akcyjnej Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR) jest podniesienie bezpieczeństwa krajowego rynku nieskarbowych papierów dłużnych, zwłaszcza w segmencie przedsiębiorstw małych i średnich. Powołanie niezależnej instytucji, której rolą jest uwiarygodnienie polskiego rynku kapitałowego, w szczególności monitorowania ryzyka na rynku obligacji, wymagało przygotowania solidnego schematu prawnego, uwzględniającego przepisy prawa europejskiego dotyczące agencji ratingowych, przepisy prawa spółek, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Zadanie to zrealizował zespół prawników pod kierownictwem mecenasów Eligiusza Krześniaka i Pawła Magierowskiego.

 

„Naszą rolą przy powołaniu pierwszej w Polsce agencji ratingowej była pełna obsługa prawna Giełdy Papierów Wartościowych, inicjatora IAiR” – powiedział Piotr Święcicki, partner zarządzający polskim oddziałem Squire Patton Boggs. „Nasz zespół wspierał zarząd GPW w obszarze regulacyjnym, przygotowaniu statutu, rejestracji spółki, a także przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących projektu. Pomocne było doświadczenie prawników Squire Patton Boggs z innych rynków europejskich, gdzie podobne agencje działają od lat, a także doskonała znajomość sektora finansowego”.

 

Założycielem Instytutu Analiz i Ratingu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Ze względu na skalę i znaczenie, jakie instytucja będzie odgrywała w krajowym systemie finansowym, możliwe jest też zaangażowanie inwestycyjne innych instytucji finansowych.

W skład pierwszego Zarządu Instytutu weszli: Maja Goettig oraz Błażej Lepczyński.

W skład Rady Nadzorczej instytutu wchodzą: Michał Chyczewski (przewodniczący RN), Wiesław Rozłucki (wiceprzewodniczący RN), Jacek Fotek (członek RN), prof. Andrzej Wojtyna (niezależny członek RN) oraz prof. Dariusz Filar (niezależny członek RN).