Spotkanie minister Marii Wasiak z nową komisarz
Stan negocjacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zamykanie perspektywy 2007-2013 to główne tematy poruszane podczas pierwszego spotkania minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak z nową komisarz UE ds. polityki regionalnej Coriną Creţu. Pani Komisarz wybrała Polskę jako cel pierwszej wizyty po objęciu stanowiska.

Minister Wasiak podkreśliła, że w perspektywie 2014-2020 środki polityki spójności będą przez Polskę inwestowane głównie w konkurencyjność gospodarki, zmniejszenie dysproporcji w rozwoju poszczególnych części naszego kraju oraz bardziej przyjazne i skuteczne państwo.  Takie określenie priorytetów wynika z tego, że w najbliższych latach Polska będzie musiała się zmierzyć ze spadkiem liczby ludności, zwiększeniem wskaźnika zatrudnienia oraz kontynuacją budowy  gospodarki opartej na wiedzy. – W związku z określonymi przez nas celami nowe rozdanie unijnych środków nie może być  prostą kontynuacją dotychczasowego modelu  wdrażania unijnych funduszy – poinformowała.

Uruchomienie nowej puli funduszy europejskich zależy przede wszystkim od jak najszybszego zakończenia negocjacji treści programów operacyjnych z Komisją Europejską (KE), dlatego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokłada wszelkich starań, by proces ten przebiegał jak najsprawniej – Zakładamy, że programy przyjmiemy najpóźniej do końca tego roku – zapowiedziała minister Wasiak. – W trakcie negocjacji wykazujemy dużą elastyczność i staramy się odpowiednio uwzględniać wszystkie uwagi Komisji. Stoimy jednak na stanowisku, że w kolejnej perspektywie konieczne są uproszczenia, zwłaszcza dotyczące procedur wdrażania i rozliczania środków UE  – zaznaczyła.

Komisarz Creţu wyraziła duże zadowolenie z przebiegu negocjacji treści programów operacyjnych na lata 2014-2020. Podkreśliła wysokie kompetencje polskich negocjatorów oraz ich zaangażowanie, aby maksymalnie zwiększyć potencjał wykorzystania środków unijnych. Biorąc pod uwagę czołową pozycję Polski wśród krajów członkowskich korzystających z tych środków, zaznaczyła: – Komisji Europejskiej bardzo zależy na tym, aby przyszłe programy i projekty im towarzyszące były jak najlepsze. Będziemy wspólnie pracować, aby tak się stało. Niezwykle ważne jest, zwłaszcza w obecnych czasach, aby każde euro przyniosło jak najwięcej korzyści zarówno polskiej gospodarce i jak i obywatelom.

Podczas spotkania poruszono także kwestie związane z zakończeniem perspektywy finansowej 2007-2013 i zamykaniem programów. Wdrażanie wspomnianych środków zbliża się do końca, jako że podpisane umowy z beneficjentami wyczerpały już całość z ponad 68 mld euro przyznanych Polsce.

Podczas wizyty w Polsce, komisarz C. Creţu zwiedziła drugą linię metra w Warszawie, której budowa została dofinansowana z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Centrum to, realizowane z Programu Innowacyjna Gospodarka, jest jedną z największych placówek biomedycznych i biotechnologicznych w Europie Środkowej i Wschodniej.