Smart City Forum – platformą dialogu

Transformacja jaką obserwujemy obecnie w miastach pokazuje, że inteligentne rozwiązania towarzyszą nam w codziennym życiu. Zmiany te dotyczącą wielu aspektów, począwszy od transportu, poprzez ekologię, budownictwo, energetykę czy też współpracę i komunikację z mieszkańcami.

Smart City Forum to platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, która pozwala na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń w zakresie inteligentnych miast, uwzględniając w tym interesy mieszkańców. Podczas V edycji, która odbędzie się 8-9 marca 2017 roku w Hotelu Westin w Warszawie, rozmawiać będziemy o dobrych praktykach, ale również o kierunkach rozwoju i przyszłości Smart City w Polsce. Obszary i zagadnienia, na których skupi się V edycja dotyczyć będą mobilności miejskiej, inteligentnej infrastruktury oświetleniowej, elektromobilności i gazomobilności, usług w tym płatności realizowanych w mieście oraz integracji karty aglomeracyjnej, tworzenia przestrzeni miejskiej w tym aspektu kolejnictwa, efektywności energetycznej czy też nowych modeli biznesowych oraz finansowania infrastruktury municypalnej.

„Właśnie ta konferencja, to taki zbiór, w jednym miejscu, doświadczeń poszczególnych samorządów, jak tym wymogom współczesności, my jako samorządowcy możemy sprostać. To doskonała platforma wymiany myśli, wiedzy i dobrych praktyk. Bardzo ważne jest, żeby wymieniać się taką informacją, ponieważ zmienia się świat, bardzo szybko zmieniają się też i oczekiwania, i przede wszystkim sposób funkcjonowania ludzi.” – Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Nad merytoryczną wartością Forum czuwa Rada Programowa, w której zasiadają między innymi:
•• Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska
•• Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
•• Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
•• Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy
•• Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy
•• Adrian Kurowski, Dyrektor Visa Europe w Polsce
•• Bogdan Rogala, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy Philips Lighting CEE                                                                         

••Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Zwieńczeniem V edycji wydarzenia będzie Wielka Gala Smart City, która odbędzie się 8 marca 2017 r. o godzinie 19:00 w Hotelu Westin w Warszawie.

Podczas Wielkiej Gali niezależna Kapituła Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów w branży, nagrodzi laureatów Konkursu Smart City w następujących kategoriach:
•• Smart City do 100 tys. Mieszkańców
•• Smart City od 100 do 500 tys. Mieszkańców
•• Smart City powyżej 500 tys. Mieszkańców
•• Inteligentne rozwiązanie – Smart City Solution
•• Człowiek Roku
•• Dostawca dla miast

Zapraszamy do zapoznania się z foto i wideorelacją z poprzedniej edycji Smart City Forum oraz odwiedzenia strony wydarzenia www.smartcityforum.pl.

Organizatorem konferencji jest MM Conferences S.A., która specjalizuje się w organizacji szkoleń, warsztatów oraz konferencji biznesowych. Spółka rokrocznie przygotowuje kilkadziesiąt projektów, skierowanych głównie do branż telekomunikacja, energetyka, finanse, prawo, media, IT. Współpraca z zarządami największych podmiotów wyżej wymienionych sektorów, wybitne grono prelegentów, doświadczonych praktyków i ekspertów jest gwarantem jakości organizowanych wydarzeń.