Słaby bilans roczny to nie koniec świata

„Window dressing” to nie mydlenie oczu. Eksperci przekonują, że dobierając odpowiednie narzędzia firma może poprawić wskaźniki, ale również realnie wpłynąć na poprawę firmowych finansów. Roczny bilans to cenna informacja dla potencjalnych kontrahentów i inwestorów. Ma wpływ na  kursy akcji spółek notowanych na giełdzie, pozyskanie partnerów biznesowych oraz ocenę zdolności kredytowej firmy.

Dla wyników szczególnym obciążeniem są przeterminowane należności. Firmy zobligowane do przedstawiania wyników finansowych starają się przed końcem roku usuwać kłopotliwe pozycje z bilansu. Skrupulatnie porządkują bilanse także spółki z kapitałem zagranicznym, które korzystając z finansowania bankowego muszą utrzymywać wysokie wskaźniki. Na podstawie analizy wyników prezentowanych w rocznych sprawozdaniach analitycy i potencjalni klienci podejmują decyzję o podjęciu współpracy, zawarciu fuzji lub zakupie akcji. Wyniki finansowe są też szczegółowo analizowane przez wywiadownie gospodarcze. Na ich podstawie na zamówienie klientów, banków i ubezpieczycieli powstają raporty dotyczące sytuacji finansowej prześwietlanych podmiotów. Obciążeniem są przede wszystkim trudno ściągalne należności. Z jednej strony przeterminowane należności negatywnie wpływają na bilans, a przez to wizerunek finansowy firmy, z drugiej wymagają tworzenia odpisów i utrzymywania rezerw finansowych.

Popraw wizerunek, odzyskaj pieniądze

Czyszczenie bilansu gwarantuje firmie przede wszystkim poprawę płynności oraz wielu różnych wskaźników, takich jak np. rotacja należności, zadłużenie kapitałów własnych czy rentowność aktywów. Dla firmy oznacza też brak konieczności tworzenia odpisów i utrzymywania rezerw z powodu posiadania trudno ściągalnych należności. Pomocny jest outsourcing obsługi należności. Firmy z branży oferują wachlarz usług pomocnych w porządkowaniu bilansu. Najszybszym sposobem usunięcia kłopotliwych należności z bilansu jest ich sprzedaż. Poza poprawą bilansu pozwala też odzyskać natychmiast zamrożoną gotówkę. Przeprowadzanie tego rodzaju transakcji nie wymaga deklaracji stałej współpracy i wielu formalności. Jest to więc operacja, którą z powodzeniem można przeprowadzić przed końcem roku obrotowego.

Warto pomyśleć wcześniej

Windykacja zakończona sukcesem to oczywiście wpływ gotówki na firmowe konto. Przedsiębiorcy rozważając tę opcję powinni jednak nieco wcześnie zlecić jej wykonanie, bo w tym przypadku na rezultaty trzeba dłużej poczekać. Za wyborem tej opcji przemawia również to, że firmy windykacyjne pobierają prowizję od sukcesu, czyli firma ponosi koszty tylko wówczas, gdy należność zostanie odzyskana, a ponadto dzięki ustawie o terminach płatności, jej koszty mogą zostać przerzucone na dłużnika. Jeżeli jednak próba odzyskania gotówki spełznie na niczym to i tak stwierdzenie bezskutecznej egzekucji pozwoli uzyskać firmie zwrot zapłaconego od nich podatku VAT.

Inną usługą wykorzystywaną przez firmy w celu poprawy struktury bilansu i rotacji aktywów jest faktoring. Spieniężenie  należności niewymagalnych podnosi stan gotówki w przedsiębiorstwie nie obniżając jego zdolności kredytowych. Firma, która nie ma stałych potrzeb finansowania może skorzystać jednorazowo z jego wersji uproszczonej.

Usługę porządkowania bilansu ma w swojej ofercie większość firm z branży obrotu wierzytelnościami. Narzędzia dedykowane pozwalają wykonać operacje służące poprawie wyników. Eksperci od zarządzania należnościami przekonują jednak największe korzyści finansowe przyniesie firmie bieżące monitorowanie płatności i zlecenie obsługi należności na wczesnym etapie powstania zatorów.