Silny głos farmaceutów

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030” zostało dzisiaj (25 marca) powołane w Warszawie. W zebraniu założycielskim wzięło udział 59 farmaceutów pracujących w aptekach sieciowych na terenie całego kraju.

 Od siedmiu lat samorządem aptekarskim rządzą głównie farmaceuci będący właścicielami aptek. Większość władz izb aptekarskich prowadzi politykę, w której nie ma miejsca na dialog. W Sejmie i w mediach wypowiadają się w imieniu wszystkich członków samorządu, choć ich opinie nierzadko są rozbieżne z naszymi. Nie reprezentują naszych interesów – mówili uczestnicy zebrania założycielskiego.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030” chce to zmienić, m.in. wzmacniając reprezentację farmaceutów pracujących w aptekach sieciowych we władzach samorządu aptekarskiego. Będzie ono dążyć do przyznania w organach izb aptekarskich co najmniej 50 proc. miejsc farmaceutom, którzy nie są właścicielami aptek i co najmniej 40 proc. miejsc kobietom. Za swój cel statutowy przyjęło również podnoszenie standardów kształcenia studentów farmacji i szkolenia podyplomowego farmaceutów we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym i uczelniami medycznymi oraz promowanie w społeczeństwie opieki farmaceutycznej.

Stowarzyszenie zobowiązało się też do realizacji zapisów dokumentu PTFarm, zatytułowanego „Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030”, zbudowania platformy integrującej wokół tego dokumentu środowisko farmaceutów oraz zbudowania fundamentów współpracy z właścicielami sieci aptecznych i środowiskiem akademickim

W wyborach do 5-osobowego zarządu najwięcej głosów – 41 – otrzymał dr n. farm. Marek Malinowski z Warszawy i to on został wybrany na prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Farmaceutów „Perspektywa 2030”. Wiceprezesami zostali Jakub Wilczok z Katowic i Wojciech Łubieński z Poznania, skarbnikiem Ewa Glanc z Żor, a sekretarzem Agnieszka Kwiecińska z Gdańska.

Ważną kwestią, która wymaga naszego zaangażowania, jest dostosowanie obowiązującego prawa do realiów. Chodzi m.in. o zniesienie fikcyjnego obowiązku wykonywania leków recepturowych we wszystkich aptekach – mówi prezes Stowarzyszenia dr n. farm. Marek Malinowski.

W najbliższym czasie zorganizujemy cykl regionalnych spotkań, na których przedstawimy założenia programowe Stowarzyszenia w oparciu o dokument „Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030” – dodaje wiceprezes Wojciech Łubieński.