Serinus: wzrost produkcji i przychodów netto w drugim kwartale

Przychody netto Serinus Energy wzrosły w drugim kwartale o ponad 56 proc. do 33,6 mln USD. Produkcja spółki od początku roku wyniosła średnio 4.965 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Do końca grudnia, Spółka planuje osiągnąć poziom 6 tys. baryłek ekwiwalentu dziennie. Mają to umożliwić intensywne prace modernizacyjne w Tunezji oraz planowane prace poszukiwawcze na Ukrainie.

Podsumowanie

 • Produkcja w drugim kwartale wyniosła 4.965 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, co oznacza wzrost o 56 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2013 r. Wzrost wynika z produkcji z nabytych aktywów w Tunezji – 1.311 boe/d oraz wzrostu wydobycia na Ukrainie o 475 boe/d.
 • Średnia cena gazu na Ukrainie w drugim kwartale wyniosła 10,23 USD za tysiąc stóp sześc. surowca w porównaniu do 8,55 USD w pierwszym kwartale roku. W drugim kwartale ubiegłego roku za tysiąc stóp sześc. płacono 11,51 USD. W Tunezji ceny wynosiły: 108,13 USD za baryłkę ropy naftowej oraz 14,47 USD za tysiąc stóp sześc. gazu.
 • Wartość retroaktywna netto (netback) na aktywach Spółki w drugim kwartale osiągnęła poziom 44,38 USD za baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej, co oznacza wzrost o ponad 17 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Umożliwił to wyższy netback na Ukrainie – 41,76 USD (w Q2 2013 – 37,8 USD) oraz doliczenie wyniku z Tunezji – 54,83 USD.
 • Przepływy z działalności operacyjnej wzrosły do poziomów odpowiednio: 21 mln USD oraz 35,7 mln USD za trzy oraz sześć miesięcy br. Dla porównania, w analogicznych okresach roku 2013 ich poziom wynosił: 8,9 mln USD oraz 18,9 mln USD.
 • Przychody netto za okres trzech oraz sześciu miesięcy br. wyniosły odpowiednio: 33,6 mln USD oraz 61,5 mln USD, w porównaniu do 21,5 mln USD oraz 42,7 mln USD w analogicznych okresach 2013 roku.
 • Zysk netto w drugim kwartale wyniósł 8,7 mln USD (5,3 mln USD przypadające na akcjonariuszy Serinus), co oznacza wzrost o 172 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r.
 • Serinus spłacił całą kwotę 15 mln USD pożyczki od Dutco. W lipcu, zwrócona została ostatnia część kredytu, o wysokości 8 mln USD. Wcześniej, w dwóch transzach Spółka spłaciła 7 mln USD.
 • Rozpoczęte w czerwcu badania sejsmiczne 3D na terenie pola Sanrhar są ukończone w ok. 90 proc.
 • W czerwcu produkcję rozpoczął odwiert M-17. Wynosi ona średnio 243,5 tys. m sześc. gazu dziennie od momentu podłączenia (169 tys. m sześc. netto dla Serinus).
 • W lipcu rozpoczęto prace nad odwiertem Winstar-12bis. Ma on osiągnąć głębokość docelową 3.900 m w połowie września. Badania i testy zajmą około czterech tygodni.
 • W Tunezji, z powodzeniem zmodernizowano odwiert CS Sil-1. Produkcja z niego osiągnęła poziom 40-50 baryłek ropy oraz 11-14 tys. m sześc. gazu dziennie. Nie udało się niestety skutecznie odnowić odwiertu CS Sil-10. Obydwa zostaną poddane analizom, mającym na celu odnalezienie dalszych możliwości zwiększenia wydobycia.
 • Mając na uwadze bezpieczeństwo załogi oraz prowadzonych operacji, Spółka czasowo zawiesiła działania związane z zagospodarowaniem pól. Produkcja oraz sprzedaż gazu są kontynuowane. Spółka planuje wkrótce wznowić prace, ale niemożliwe jest w tym momencie określenie dokładnego terminu powrotu.

„Pomimo czasowych utrudnień na Ukrainie, możemy uznać pierwsze półrocze 2014 r. za udane, szczególnie porównując je do ubiegłego roku. Ważnym wydarzeniem dla Spółki było podłączenie do produkcji odwiertu M-17, dzięki któremu produkcja na Ukrainie wynosi obecnie ponad 1,1 mln m sześc. gazu i 120 baryłek kondensatu dziennie. Obecnie ze szczególną ciekawością oczekujemy na pierwsze rezultaty prac na polu Sabria w Tunezji. Śledzimy również sytuację na Ukrainie i staramy się reagować na każdą istotną dla nas zmianę. Jednocześnie przygotowujemy się do ewentualnego powrotu do wykonywania nowych odwiertów, ze względu na znacznie lepsze warunki podatkowe określone w nowym prawie, które na razie ma obowiązywać do końca 2014 roku.” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Produkcja

Całkowita produkcja Spółki wyniosła w drugim kwartale 2014 r. 4,965 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, co oznacza wzrost o 56 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2013 r., kiedy to wynik ten wyniósł 3,179 boe/d. Na wynik złożyła się produkcja na Ukrainie ponad 603 tys. m sześc. gazu i 102 baryłki kondensatu dziennie – oraz Tunezji – 1.310 baryłki ekwiwalentu ropy naftowej dziennie.

Średnia produkcja Spółki w trzecim kwartale wynosi ok. 5,610 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Wzrost jest efektem podłączenia odwiertu Makiejewskoje-17.

Perspektywy

Wydarzenia na Ukrainie zmusiły Serinus do weryfikacji planów zwiększenia wydobycia. Obecnie, planowany poziom produkcji na koniec roku wynosi 6 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Spółka zdefiniowała cztery miejsca potencjalnych kolejnych odwiertów na Ukrainie. Są to NM-4 (nad którym prace się rozpoczęły, ale ze względu na sytuację w kraju musiały zostać zawieszone), M-22, M-15 i M-18. Cztery odwierty planowo mają zostać poddane stymulacji: NM-3, O-11, O-15 oraz prawdopodobnie strefa S7 w odwiercie M-17.

Prace w Tunezji i Rumunii kontynuowane będą zgodnie z wcześniejszym planem, a finansowane odpowiednio: ze środków z kredytu EBOR oraz bieżącego cash-flow.