Serinus  ukończył odwiert Makiejewskoje-22 na Ukrainie i odkryła liczne strefy gazu

Serinus Energy zakończył wykonywanie odwiertu poszukiwawczego Makiejewskoje-22 na Ukrainie. Prace wiertnicze ujawniły występowanie stref gazu, które mogą charakteryzować się potencjałem wydobywczym. Wkrótce rozpocznie się program testu najbardziej obiecujących stref.

Odwiert poszukiwawczy Makiejewskoje-22 („M-22”) osiągnął końcową głębokość 3.629 m i natrafił na gaz w sześciu strefach. Dwie z tych stref wydają się zawierać gaz opłacalny do wydobycia, zaś pozostałe cztery charakteryzuje potencjał złożowy. KUB-Gas LLC („KUB-Gas”), będący operatorem odwiertu, obecnie prowadzi przygotowania do uzbrojenia, testów i podłączenia M-22.

Prace wiertnicze rozpoczęły się 1 października 2014 r. Odwiert znajduje się w południowo-zachodniej części głównego uskoku, przebiegającego przez koncesje Makiejewskoje oraz Olgowskoje na Ukrainie. Obecnie zakończono prace związane z orurowaniem odwiertu. Wkrótce rozpocznie się program testów obu najbardziej obiecujących stref występowania gazu, stref S13a oraz S6. Uwarunkowania geologiczne pozostałych stref wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań i analiz w celu zweryfikowania ich potencjału.

Oprócz zwiększenia produkcji i rezerw, M-22 przynosi dwa ważne skutki dla programu prac poszukiwawczych i zagospodarowania na koncesjach Makiejewskoje i Olgowskoje. Po pierwsze, pozwala on oszacować potencjał gazowy uskoku przebiegającego przez ten obszar i w konsekwencji określić nowe cele poszukiwawcze. Po drugie, jeżeli wyniki testów będą pozytywne, to strefa S13a stanie się nowym poziomem eksploatacyjnym, z najgłębiej jak do tej pory odkrytymi komercyjnymi ilościami gazu.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakończenia prac wiertniczych na polu Makiejewskoje, a optymistyczne oceny potencjału stref gazowych potwierdzają nasze oczekiwania co do ogromnej wartości zasobów Serinusa na koncesjach ukraińskich” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes
ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy.

Po zakończeniu testów na początku lutego, zgodnie z założeniami Spółki, w ciągu kilku tygodni odwiert zostanie podłączony do linii przesyłowych. Wykonano je pod koniec w 2014 r., mając na uwadze program wierceń. Ostateczne podłączenie nastąpi po otrzymaniu stosownych pozwoleń wydawanych przez ukraińskich regulatorów.

Najnowsze przepisy podatkowe właśnie wprowadzone na Ukrainie określają podatek od wydobycia (ang. royalty) na poziomie 55 proc. dla gazu i 45 proc. dla ropy – czyli na tym samym co w przepisach tymczasowych obowiązujących od 1 sierpnia 2014 roku. Wprowadzono także 2 proc. podatek od sprzedaży gazu ziemnego.

W nowym przepisie uchwalonym przez rząd nie znalazł się zapis dotychczas obowiązujący, a dotyczący preferencyjnej stawki podatku dla nowych odwiertów przez pierwsze dwa lata wydobycia. Serinus podejmuje działania w celu wyjaśnienia tego przepisu, który został wprowadzony w ramach tymczasowych regulacji od 1 sierpnia 2014 roku i nie jest jasne czy nadal obowiązuje.