Rusza Biuro Legislacji ZPP

Kompleksowe organizowanie prac związanych z udziałem w procesie tworzenia i konsultowania aktów prawnych dotyczących gospodarki i przedsiębiorczości będzie głównym zadaniem powołanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Biura Legislacji.

– Naszym celem było stworzenie struktury odpowiedzialnej za przygotowywanie opinii i stanowisk wobec projektów aktów prawnych, uczestnictwo w grupach roboczych i komisjach opracowujących projekty legislacyjne oraz inicjowanie zmian prawa w kluczowych obszarach prawa gospodarczego – mówi Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. Jak podkreśla – Ten obszar działań przynosi efekty, których w największym stopniu mogą doświadczać przedsiębiorcy.

Podobne działania Związek Przedsiębiorców i Pracodawców podejmował już wcześniej, w przypadku innych aktów prawnych, m.in. przeprowadzonej z sukcesem tzw. ustawy umorzeniowej. Jednak praktyka i działanie na rzecz polskich przedsiębiorców pokazały, że potrzeba stałej struktury, na bieżąco podejmującej podobne działania.

Biurem Legislacji będzie kierował Jacek Cieplak – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, sppecjalizujący się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora MSP.-212-564