Ronson Europe publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2015 r.

 • Ronson Europe wypracował w I kwartale 2015 r. 40,4 mln zł przychodów w porównaniu do 65,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego:

  • 121 lokali o łącznej powierzchni blisko 6,2 tys. m2 przekazane ich nabywcom, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 197 lokali o powierzchni 10,2 tys. m2.

  • Największy wpływ na wyniki I kwartału miały projekty Sakura III, gdzie klientom przekazano klucze do 94 lokali oraz Chilli City – 16 przekazanych mieszkań.

 • Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w I kwartale 2015 r. 4,6 mln zł wobec 13,4 mln zł rok wcześniej.

 • Marża brutto wypracowana w I kwartale 2015 r. wyniosła 11,4% wobec 20,3% przed rokiem.

  • Obniżenie marży brutto jest głównie wynikiem tego, że w I kwartale 2015 r. klientom przekazywane były lokale przede wszystkim w projekcie Sakura III charakteryzującym się niższą rentownością niż inwestycje przekazywane w I kwartale ubiegłego roku (Verdis II i Espresso I).

 • Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2015 r. wyniosła 2,8 mln zł wobec 4,2 mln zł zysku przed rokiem.

 • Łącznie w całym 2015 r. Ronson może przekazać klientom od 700 do 800 lokali, co przełoży się na znaczną poprawę wyników finansowych rok do roku.

Sprzedaż mieszkań

W I kwartale 2015 r. Ronson sprzedał 186 mieszkań, względem 206 w tym samym okresie przed rokiem. Największą popularnością wśród klientów cieszyły się mieszkania w warszawskim projekcie Moko – 45 sztuk, ponadto 41 mieszkań sprzedano w poznańskiej Kamienicy Jeżyce, a 25 w stołecznej Sakurze.

Celem na 2015 r. jest przekroczenie poziomu 800 sprzedanych mieszkań.

Realizowane i planowane inwestycje

W I kwartale 2015 r. Ronson zakończył budowę dwóch projektów obejmujących łącznie 291 lokali oraz rozpoczął realizację dwóch kolejnych z łącznie 324 lokalami. Na koniec marca oferta Ronsona sięgała 991 mieszkań.

W kwietniu Ronson rozpoczął sprzedaż City Link I (135 lokali) na warszawskiej Woli a łącznie do końca roku do sprzedaży może trafić jeszcze siedem kolejnych inwestycji obejmujących łącznie ok. 800 lokali.

Nowe inwestycje, które mogą zostać uruchomione to pierwsze etapy projektów Nova Królikarnia na Mokotowie (116 lokali w I etapie) oraz Picasso we Wrocławiu (95 lokali w I etapie). Pozostałe projekty to kolejne etapy już istniejących osiedli: City Link II w Warszawie (178 lokali), Kamienica Jeżyce II (151 lokali), Młody Grunwald III (117 lokali) i Chilli City IV (38 lokali) w Poznaniu oraz Panoramika III w Szczecinie (107 lokali).

Ostateczne decyzje o rozpoczęciu kolejnych projektów będą jednak uzależnione m.in. od tempa uzyskiwania pozwoleń administracyjnych oraz bieżącej sytuacji rynkowej.

Perspektywy na lata 2015 i 2016

Pod względem przekazań mieszkań i tym samym wyników finansowych, kolejne kwartały bieżącego roku zapowiadają się bardzo dobrze, gdyż spółka zakończy budowę jeszcze pięciu inwestycji. Łącznie, w całym roku może zostać przekazane klientom 700-800 lokali, co byłoby najwyższym wynikiem w historii spółki.

Jeszcze lepsze perspektywy rysują się w roku 2016, kiedy to Spółka planuje zakończyć budowę nawet siedmiu inwestycji liczących łącznie ponad 1 000 lokali.

Wyniki finansowe zostały przedstawione w poniższej tabeli

Wyniki finansowe

(w mln zł)

I kwartał 2015 r.

I kwartał 2014 r.

Zmiana

Przychody

40,4

65,9

-39%

Zysk brutto na sprzedaży

4,6

13,4

-66%

Wynik operacyjny

(2,4)

5,5

Wynik netto*

(2,7)

4,2