Roczne sprawozdanie zarządu MEDIACAP  wyróżnione w konkursie „The Best Annual Report 2013”

MEDIACAP SA otrzymała wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2013           w konkursie „The Best Annual Report 2013” dla spółek z rynku New Connect”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

 

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, czyli takich, na podstawie których można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku. Zwiększa to bezpieczeństwo rynku kapitałowego w Polsce. Każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen    z uwagami członków kapituły, dzięki któremu można z roku na rok doskonalić raport roczny.

 

– Wyróżnienie w tegorocznym konkursie to dla nas nie tylko zaszczyt, ale i potwierdzenie, że wysiłki włożone                            w przygotowywanie jak najlepszych jakościowo sprawozdań nie poszły na marne. Docenili nas nie tylko jurorzy konkursu, ale  i inwestorzy, od których otrzymujemy wiele pozytywnych informacji zwrotnych. To również zobowiązanie do dalszej pracy nad raportami, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby odbiorców – z satysfakcją mówi Edyta Gurazdowska, dyrektor finansowy, Członek Zarządu MEDIACAP.

 

-„Kładziemy duży nacisk na raportowanie, gdyż odgrywa ono ogromną rolę w komunikacji i zarządzaniu. Nie tylko z powodu wywią­zania się z obowiązku informacyjnego wobec inwestorów, chcemy pokazywać wyniki finansowe w sposób przejrzysty oraz wyjaśniać działania i decy­zje, za które firma ponosi odpowiedzialność. Jestem dumny, że przedstawiciele rynku to doceniają.”dodaje Jacek Olechowski, prezes zarządu MEDIACAP SA.

 

Wyniki ogłoszone zostały 17 października 2014 r. podczas Gali Finałowej „The Best Annual Report”. Kapituła konkursu wyłoniła laureatów spośród przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Wyróżnienia zostały przyznane za najlepsze sprawozdanie z działalności, najlepsze zastosowanie MSSF/MSR, najlepszą wartość użytkową raportu rocznego. Nagrodę specjalną można było natomiast otrzymać za najlepszy raport roczny w Internecie oraz najlepszy raport roczny spółki zagranicznej.

 

W kapitule konkursu zasiedli przedstawiciele m.in: Ministerstwa Skarbu Państwa, Ernst&Young, KPMG, PWC, Grant Thornton, Erste Securities, Ipopemy, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, WSBiF                     w Katowicach oraz dziennikarze PAP, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej i Parkietu.