Czy rekordowo niskie stopy procentowe oraz niski interchange wzmocnią gotówkę?

Niskie stopy procentowe oraz obniżone opłaty interchange będą skłaniać banki do zwiększania opłat za prowadzenie kont. Jeszcze większa grupa ludzi pozostanie w efekcie tego poza systemem bankowym i wybierze gotówkę.

 

Aktualnie wiele banków podnosi opłaty za prowadzenie ROR. Konto za darmo mają jedynie klienci o określonych wpływach na rachunek, bądź realizujący transakcje o określonej wartości. Banki rekompensują w ten sposób spadek zysków, spowodowany niskimi stopami procentowymi oraz obniżonymi pod koniec ubiegłego miesiąca opłatami interchange. Moim zdaniem postępowanie banków wzmocni pozycję gotówki i nieco wyhamuje migrację na płatności bezgotówkowe. Ci, którzy planowali otwarcie konta, rozważą tę opcję ponownie – dla wielu bowiem posiadanie ROR nadal będzie dodatkowym, zbędnym wydatkiem. Część obecnych klientów banków dokładniej przeanalizuje opłaty, z jakimi wiąże się korzystanie z konta. Być może dojdzie do wniosku, że posługiwanie się gotówką jest po prostu tańsze. Wciąż realizujemy nią 82% wszystkich transakcji, a jej zalety nie straciły na aktualności. Nadal jest tania w obsłudze, wygodna, drobnym przedsiębiorcom zapewnia najwyższą obecnie płynność oraz akceptuje się ją wszędzie. Według danych NBP w styczniu 2015 r. jej wartość w obiegu wzrosła o 2,3 proc. w ujęciu miesięcznym i wyniosła 130 mld zł, natomiast w ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 13,7 proc.

Co ciekawe, Polacy nawet karty bankowe używają głównie do realizacji transakcji gotówkowych. Jak podaje NBP, całkowita liczba transakcji kartowych w ostatnich latach wrosła – z ponad 1 mld w I połowie 2013 do 1,2 mld w I połowie 2014, a blisko 69 proc. ich wartości to transakcje gotówkowe[1].


[1] NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.