Rekordowa sprzedaż Wind Mobile po trzech kwartałach 2014

Grupa Wind Mobile, dostawca innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla branż finansowo-bankowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej, zaprezentowała raport za III kwartał 2014 r.

W trzech kwartałach 2014 Grupa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 30.186.475 zł, co jest poziomem blisko 4,5-krotnie wyższym niż sprzedaż zrealizowana w tym samym okresie roku 2013. Przychody netto ze sprzedaży za trzeci kwartał 2014 wyniosły 11.779.482 zł. EBITDA w ujęciu narastającym osiągnęła poziom dwukrotnie wyższy od porównywalnego okresu w roku ubiegłym, a jej wartość bezwzględna wyniosła 4.617.895 zł. Zysk netto w tym samym czasie ukształtował się na poziomie 2.529.660 zł.

Cały komunikat prasowy jest dostępny po kliknięciu przycisku POBIERZ TEKST