Razem’89: Pierwsze spotkanie wojewodów z terenu Mazowsza

Jak zmieniała się rola wojewody od wyborów w 1989 roku? Na to pytanie starali się odpowiedzieć ci, którzy w ciągu 25 lat pełnili tę funkcję na terenie województwa mazowieckiego. W dyskusji wzięli udział również m.in. wojewoda Jacek Kozłowski oraz prof. Jerzy Stępień, współtwórca reformy samorządowej.

Wojewodę często postrzega się przez pryzmat samorządu, tymczasem jest on przedstawicielem rządu. Przysłuchując się byłym wojewodom dostrzegam, że funkcja ta zmieniła się od 1989 roku. Myślę, że obecnie wojewoda posiada odpowiednie narzędzia, aby realizować stawiane przed nim cele. Cieszę się, że w 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów mogliśmy spotkać się w takim gronie i podzielić doświadczeniami – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

W spotkaniu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział dawni wojewodowie warszawscy, mazowieccy, płoccy, ciechanowscy, ostrołęccy, radomscy i siedleccy. Gośćmi specjalnymi byli prof. Jerzy Stępień, prof. Stanisław Sulowski, a także prof. Jan Majchrowski, autor książki „Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela rządu”. Dyskusji przysłuchiwali się dyrektorzy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz szefowie administracji zespolonej z województwa.

Wydarzenie wpisuje się w obchody 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Mazowiecki Urząd Wojewódzki dołączył do inicjatywy Razem’89, a w ramach akcji w urzędzie odbyły się m.in. symulacja wyborów prezydenckich dla szkół z Mazowsza, test wiedzy dla młodzieży oraz wystawa przybliżająca atmosferę sprzed 25 lat.