Raport z badań „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów”

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR) ma duże znaczenie dla większości ankietowanych spółek z warszawskiej GPW. Co więcej, firmy podkreślają, że oprócz strategii biznesowej warto mieć również strategię w zakresie CSR – wynika z badania „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów”, przygotowanego przez Martis CONSULTING, we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

 

Celem badania było poznanie opinii uczestników rynku kapitałowego na temat wagi i znaczenia odpowiedzialnego podejścia spółek giełdowych do aspektów ich działalności związanych z ochroną środowiska, relacjami z pracownikami i innymi grupami społecznymi oraz ładem korporacyjnym dla decyzji podejmowanych przez inwestorów.

 

– Uważamy, że rosnąca z edycji na edycję liczba uczestników indeksu RESPECT, to dowód na to, że spółki coraz częściej decydują się na raportowanie swojego społecznego zaangażowania i poddają się publicznej weryfikacji. Jestem przekonana, że w ślad za tym będzie rosła rola czynników związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych – mówi Beata Jarosz, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Z badania wynika, że również inwestorzy indywidualni doceniają obszar zarządzania społeczną odpowiedzialnością w spółce giełdowej. Najważniejsze dla nich w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych okazały się jakość produktów i usług firmy oraz etyka i przeciwdziałanie nadużyciom. Natomiast dla inwestorów instytucjonalnych, najwyższe znaczenie mają ład korporacyjny, środowisko naturalne oraz relacje z konsumentem.

Co ciekawe, przedstawiciele spółek giełdowych uważają, że to dla inwestorów instytucjonalnych największe znaczenie ma to, czy spółka stosuje zasady społeczne. Dla inwestorów indywidualnych ta informacja ma mniejsze znaczenie. Spółki giełdowe podkreślają, że zdecydowana większość inwestorów instytucjonalnych, z którymi ma styczność (68 proc.) analizuje dane z obszaru ESG (z ang. E – environmental), S – social responsibility i G – corporate governance).) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, w stosunku do inwestorów indywidualnych, wśród których tylko 23 proc. takie dane bierze pod uwagę.

 

– Spółki uwzględniają rosnącą rolę społecznej odpowiedzialności biznesu, nie tylko ze względu na potrzeby zrównoważonego rozwoju, ale również obserwując decyzje inwestycyjne. Inwestorzy coraz bardziej cenią spółki, które są liderami w zakresie CSR. Zdecydowana większość badanych inwestorów instytucjonalnych wskazała, że strategia uwzględniająca zasady społecznej odpowiedzialności biznesu może w dość istotny sposób budować wartość danej spółki – komentuje Ewa Bałdyga, Wiceprezes Zarządu Martis CONSULTING.

 

Tylko 3 proc. ankietowanych spółek giełdowych uważa, że inwestycje w walory spółki realizującej strategię CSR w największym stopniu obniża ryzyko inwestycyjne.

 

 

METODOLOGIA

Projekt badawczy na temat:

—     postrzegania odpowiedzialności społecznej spółek giełdowych przez inwestorów,

—     wpływu czynników ESG na ich decyzje zakupowe,

—     oraz opinii samych spółek na powyższe tematy,

został przeprowadzony w oparciu o badanie ankietowe wśród trzech grup badanych.

Za koordynację i przebieg całego badania odpowiedzialna była agencja Martis CONSULTING. Natomiast partnerami całego projektu badawczego były Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Kwestionariusze ankietowe zostały skierowane do:

—     Spółek publicznych (w badaniu wzięło udział 65 przedstawicieli spółek giełdowych).

Ankiety zostały rozdystrybuowane e-mailowo do poszczególnych grup badanych oraz udostępnione w serwisach internetowych Partnerów projektu. Informacja o uaktywnieniu projektu wraz z linkiem do kwestionariusza opublikowana została również w newsletterach Partnerów.