Ranking zarobków: Polska i Świat

Realna wartość wynagrodzeń w Polsce systematycznie rośnie, wciąż utrzymują się  różnice w zarobkach w sektorach prywatnym i publicznym, a mazowieckie gwarantuje swoim pracownikom najwyższe zarobki – to tylko niektóre wnioski płynące z opublikowanego przez ZPP dorocznego „Raportu Płacowego. Polska i Świat”.

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w 2013 roku 3650 zł, a więc w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 128 zł. – Należy jednak pamiętać, że powyższe dane nie uwzględniają inflacji, a więc nie odzwierciedlają realnego wzrostu płac – mówi Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. I dodaje – Wolałbym zwrócić uwagę na fakt, że w 2013 roku wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych brutto w sektorze przedsiębiorstw był wolniejszy niż w poprzednim roku, jednak przy niewielkim wzroście cen konsumpcyjnych, zwiększyła się siła nabywcza płac (o 2%).

Tradycyjnie już najwyższe wynagrodzenia notuje województwo mazowieckie, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5400 zł. Z kolei na najniższe zarobki mogą narzekać mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, dla którego mediana wyniosła 3150 zł.

Podobnie jak w poprzednim roku najwyższe zarobki odnotowano w branży IT, gdzie mediana wynagrodzeń, według danych OBW, wyniosła w 2013 roku 6 000 zł brutto. Na kolejnych pozycjach znalazły się telekomunikacja i bankowość.  – Zwracam uwagę, że płace w tych branżach są oczywiście dość zróżnicowane i zależą nie tylko od regionu, ale także wielkości firmy – powiedział Marcin Nowacki, Wiceprezes ZPP. Jak dodał – Najważniejsze z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce są jednak wyniki dotyczące płacy minimalnej. Mianowicie, mamy do czynienia z nieustannym wzrostem dynamiki wynagrodzenia minimalnego, co wyróżnia nas na tle innych państw europejskich.

Obecnie Polska zajmuje 12. pozycję pod względem nominalnej wartości płacy minimalnej wyrażonej w euro.

„Raport Płacowy. Polska i Świat” został opublikowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców podczas konferencji prasowej. Pełna treść publikacji dostępna jest na stronie www.zpp.net.pl